Ontmoetingskerk

Wijkberichten 5 januari 2022

op dinsdag, 04 januari 2022

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website onder Kerkdiensten.

Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collecte. U kunt uw gift ook na afloop van de dienst in de daarvoor bestemde schalen doen.
Voor de kerkdiensten zijn de Corona maatregelen van kracht. Mondkapje tijdens het lopen, 1,5 meter afstand, ingetogen zingen en maximaal 50 kerkbezoekers, excl.medewerkers.
Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan de scriba.

Uit de pastorie
In deze tijd van jaarwisseling komen de woorden van Dietrich Bonhoeffer bij me op.
Ze staan in het Liedboek 2013 als Lied 511:

‘Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar’.

In onrustige tijden als de onze mag het een gelovige zekerheid zijn, zoals de slotwoorden van het Lied aangeven dat God die met ons is ‘des avonds en des morgens’ ook zeker met ons is ‘elke nieuwe dag’. Van harte wens ik ieder deze vertrouwde nabijheid toe van de Eeuwige: dat er iedere dag iets zichtbaar of hoorbaar van mag zijn. Dat we ons er iedere dag opnieuw over mogen verwonderen, het nooit als vanzelfsprekend zien.

Hoewel ik graag met een uitgebreid aanbod van activiteiten was gekomen aan het begin van dit nieuwe jaar, moet dit plan noodgedwongen nog uitgesteld worden. Dat in deze lockdown alleen nog maar kleine stappen mogelijk zijn, geeft me vaak het gevoel niet echt van start te kunnen met de noodzakelijke onderlinge ontmoetingen. In de nieuwsbrief van 13 januari zal daarom ook een voorlopig digitaal aanbod gepubliceerd worden.
Daarnaast kan het wandelen buiten in tweetallen ook doorgaan. Dit betreft de oefenwandelingen die vanaf zondag 23 januari weer van start gaan, ter voorbereiding op een aantal wandeldagen op het St. Odulphuspad in de maand mei. Iedere maand lopen we een paar kilometer verder om aan de afstanden te wennen. Deze maandelijkse wandelingen op zondagmiddag staan open voor alle belangstellenden.
We verzamelen voor de Ontmoetingskerk en starten om 13.30 uur op 23 januari. De week ervoor is er op woensdag 19 januari gelegenheid om mee te doen met de informatieavond over het pelgrimeren op het St. Odulphuspad. Mocht deze avond nog niet fysiek in het kerkgebouw  plaats kunnen vinden, dan wordt de avond digitaal gehouden.
Voor de pelgrimsmaaltijd die eraan voorafgaat hebben we ook een creatieve oplossing. Dus wie interesse heeft, kan zich nu al bij mij aanmelden.
Hartelijke groet,
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Vanuit de Kerkenraad begin ik deze bijdrage graag met u allen, namens de hele Kerkenraad,  een mooi, gezegend Nieuwjaar te wensen. Helaas zijn we nog niet van de zorgen rond Corona af maar laten we met elkaar in goed vertrouwen verder gaan. Als we de regels goed in de gaten kunnen er nog best veel dingen maar het zou mooi zijn als we toch weer in volle vrijheid kunnen handelen. We kijken er naar uit!

Zo kon het uitdelen van de kerstattenties gewoon doorgaan. Er kwamen zelfs nog kerkleden naar de kerk om attenties weg te brengen terwijl alles al weg was. Fijn dat zovelen hieraan meegewerkt hebben.
Ook fijn dat de attenties voor alle vrijwilligers werden opgehaald of bezorgd. Het is in deze tijd moeilijk iedereen betrokken te houden. Op deze manier wilden we nog eens benadrukken hoe blij we zijn met alle vrijwilligers. We houden elkaar vast!

Na afloop van de kerstdienst hebben we een proef genomen met een derde camera. Wat ons betreft is die proef geslaagd en gaan we het zo organiseren dat die, bij gelegenheid, vaker kan worden ingezet. Ook gaan we binnen niet al te lange tijd de mogelijkheid krijgen om met de draaiende camera te bewegen. Dat zal voor een nog mooier beeld bij u thuis zorgen. Maar…. we zien u natuurlijk, als het weer kan, graag allemaal weer eens in de kerk!
Als dat lukt dit jaar dan is het zeker een zegening. Tel ze, één voor één.
Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad
Bob van der Deijl, voorzitter

Pastoraat
Op de dag van het inleveren van de kopij werd bekend dat ons trouwe gemeentelid de heer Henk Prins in Rotterdam is overleden, op 95-jarige leeftijd. Hij is een markant mens en via de nieuwsbrief en de website wordt u op de hoogte gehouden van de mogelijkheden van het bijwonen van de afscheidsdienst. In het volgende kerkblad wordt een In Memoriam geplaatst.

Stelt u een bezoek op prijs?
Bel, mail of stuur een WhatsApp-bericht naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Van de activiteitencommissie
De voorzitter schreef al over die dingen die door konden gaan en wat dat betreft hebben we als commissie best wel geluk gehad. Voor het 4e concert hield het koor Cantando op zaterdag de generale repetitie en ging ‘s avonds de lockdown in. Gelukkig had John Hoozemans met zijn camera een opname gemaakt die we vervolgens zondags uitgezonden hebben. Het bleek een kijkcijferhit: 173 aansluitingen waren er tijdens het concert en het concert is 225 keer terug gekeken. Fijn dat zovelen daar plezier aan beleefd hebben.
Het eerstvolgend concert staat gepland voor 16 januari a.s. maar of dat doorgaat en hoe leest u  t.z.t. in de nieuwsbrief of op de website. We gaan (als commissie) wel proberen de concerten door te laten gaan op de 3e zondag van de maand. Bij voorkeur ‘live’ maar anders via de ‘stream’ van kerkdienstgemist.nl. We komen daarop terug.

Ook de oliebollenactie op initiatief van de jongerenkerk i.s.m. onze commissie kon doorgaan. Het resultaat van die actie kan en wil ik hier nog niet melden. Dat mag de jeugd zelf doen in kerkdienst of via nieuwsbrief en/of beamer.

Kerstboom en banner
Op initiatief van Jacqueline van der Deijl was er dit jaar voor de eerste keer een kerstboom buiten. Ook hing er een speciale kerstbanner aan de muur met de tekst ‘KERST: Feest van Verwondering – Vrede – Licht – Leven’. Een prachtig, mooi verlicht geheel samen.
Er is heel enthousiast op  gereageerd. Er zijn de mooiste kerstballen gemaakt en we kunnen alleen maar hopen dat ze een goede bestemming hebben gekregen. We hopen zo bij mensen een glimp van Kerst te hebben gebracht. Heel wat mensen hebben aan dit extra project meegewerkt en iedereen daarvoor hartelijk dank.

Geboren
Op 21 december 2021 is Seppe Johannes Becude geboren.
Seppe is de zoon van Chris en Dinja Becude. We wensen hen veel geluk en liefde toe bij de geboorte van hun zoon! En natuurlijk ook veel geluk aan alle familieleden om het gezin heen, waaronder Corrie en Jan Becude.

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. P.C. Slappendel – Biersteker wordt 13 januari 85 jaar
Dhr. D.A. Dillingh  wordt 83 jaar op 13 januari
Dhr. M.M. Rip te Berkel & Rodenrijs wordt 18 januari 85 jaar
Mevr. H.L. van der Kooij – Bosker  wordt 99 jaar op 23 januari
Mevr. G. Bloemendaal  te Zoetermeer wordt 26 januari 92 jaar
Mevr. G.H. Dijkshoorn – Blokzijl wordt 84 jaar op 26 januari
Hartelijk gefeliciteerd allemaal.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. de Bruijn – Hanemaijer zijn op 20 januari 50 jaar getrouwd.
Een felicitatie waard!

Agenda
Dinsdag 11 januari 20.00 uur: vergadering Kleine Wijkkerkenraad – digitaal
Woensdag 19 januari 18.00 uur: Informatieavond St. Odulphuspad & pelgrimsmaaltijd.
Zondag 23 januari 13.30 uur: oefenwandeling St. Odulphuspad. Start Ontmoetingskerk.
Maandag 24 januari 20.00 uur:  Optie vergadering Grote Wijkkerkenraad Ontmoetingskerk.
Dinsdag 25 januari 10.30 uur: Optie koffieochtend Ontmoetingskerk.
Woensdag 26 januari 18.30 uur: Optie Ontmoetingsmaaltijd Ontmoetingskerk
Zie nieuwsbrief en website voor het wel of niet doorgaan van de optionele activiteiten.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

Kees de JongWijkberichten 5 januari 2022