Ontmoetingskerk

Wijkberichten 7 maart 2023

op dinsdag, 07 maart 2023

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en collecte.

Uit de pastorie
‘God gaat met ons een weg van dagen’. Zo kan het voelen in de Veertigdagentijd, als een andere betrokkenheid op elkaar en op God zichtbaar wordt. In een recent boek dat ik las over de contemplatieve houding ging het over de liturgie van onze wonden, namelijk bekoring, deemoed en mislukking. Het is een misvatting om te denken dat deze ervaringen door het geloof ‘zomaar’ verdwijnen of worden omgetoverd tot topervaringen. Het gaat in de meer bezinnende geloofshouding juist om een innerlijke transformatie waardoor je anders leert omgaan met beproevingen die in steeds weer andere vormen op je levensweg komen.

Bij de Ontmoetingsmaaltijd van woensdag 22 maart zullen we stilstaan bij de woestijnervaringen van mensen van alle tijden. Een maaltijd met bezinning dus. Opgave verloopt via Aleid Boerman en Wim Joosse en via e-mail: ontmoetingsmaaltijden@gmail.com

Met de Kinderkerk zijn we op 5 maart gestart aan een Veertigdagentijd Project, de Jongerenkerk bereidt een Paas Challenge voor en op zaterdag 1 april is er veel te doen in onze kerk als FF Anders een uitgebreid programma aan zal bieden rondom de Stille Week, Pasen en de Emmaüsgangers. Ook Kom in de Kring maakt als activiteit deel uit van die dag: van 15.30-16.00 uur voor kinderen van 3 t/m 5 jaar samen met een (groot)ouder. Welkom!

Andere betekenisvolle bijeenkomsten noem ik u graag: op maandagavond 13 maart mag ik als gast in gesprek gaan met de bezoekers van het Alzheimer Trefpunt, Welzijnscentrum Keijzershof aan de Floralaan. Vanaf 19.30-21.00 uur is er een interview en gesprek over de manier van zingeving of zinvinding in levens van mensen met en rondom Alzheimer.
Op woensdag 15 maart is er weer een bijeenkomst van de Kring Stille Omgang in de Toren bij de Dorpskerk, van 19.30-20.30 uur. Aanmelding voor nieuwe belangstellenden verloopt via Annet van der Hulst of via mij.
Op zondag 19 maart wordt de feestelijke Laetare (Verblijdt u!) eredienst voor een deel ingevuld met een eigen zangers. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.
Een goed vervolg op ieders weg gewenst tijdens deze veertig dagen en nachten!
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Uit de kerkenraadsvergadering van 14 februari jl. meld ik graag weer een paar onderwerpen. We willen graag inventariseren hoeveel mensen bij ons in de kerk een AED kunnen bedienen (mocht dat nodig zijn). Natuurlijk zit er bij elke AED een instructie maar het is fijn om een overzicht te hebben van degenen die daarvoor de cursus hebben gevolgd en op herhalingscursus gaan.  Graag een appje of e-mail naar ondergetekende.

Op 1 april is er een optreden van het Rhythm & Gospel Choir (met hun band) in onze kerk.

Op 17 april mogen we in de Ontmoetingskerk gastheer/-vrouw zijn voor de gezamenlijke Ambtsdragersvergadering. Juist in deze tijd van financiële verzelfstandiging van de wijken een mooie kans om met elkaar na te denken hoe we onze samenwerking meer gestalte kunnen geven.

Nu de maatregelen rond Corona zijn afgeschaald hebben we besloten de handdruk aan het begin en einde van de dienst in ere te herstellen. Die handdruk hoort echt bij de dienst. Op andere momenten is het misschien goed om (uit voorzichtigheid) het handen schudden wat te blijven beperken. Het collecteren blijft vooralsnog zoals het nu gaat.

Naast de banners die we al hebben voor speciale tijden in onze kerk komt er ook een algemene banner om (ook als er geen kerkelijk feest of activiteit op komst is) de mensen welkom te heten in onze kerk.

Graag tot de volgende keer
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Lunchconcert
Op zondag 26 maart (dit keer dus de 4e zondag van de maand) is het weer tijd voor het maandelijkse lunchconcert. Deze keer verzorgd door het koor Ad Novum uit Voorburg onder leiding van hun dirigent Peter van der Leeuw. Zij brengen een mooi programma passend bij de tijd voor Pasen. Zij zingen a capella (zonder muzikale begeleiding) maar Dhr. Arend van der Toorn, één van onze eigen organisten, zal een aantal korte intermezzi ten gehore brengen. Voor meer informatie zie het algemene deel van deze CC.

 Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Koffiedrinken in de Ontmoetingskerk
Dinsdag 21 maart is er vanaf 10.30 uur koffiedrinken in de hal van de Ontmoetingskerk.
Op 4 april wordt er aansluitend aan het koffiedrinken weer een lunch gereserveerd (€ 4,00 p.p.). Is dit bezwaarlijk laat het weten.
Opgeven kan bij Ellen Lalleman, ellalleman@live.nl of whatsapp naar 0614559094.

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. C. Schmidt – Poot wordt 18 maart 85 jaar
Mevr. E. de Vries – Vos wordt 80 jaar op 18 maart
Mevr. S. de Jong – Verboom wordt 20 maart 88 jaar
Dhr. A. van den Beukelwordt 90 jaar op 21 maart
Mevr. D.J. van Buijtene-Schouten wordt 22 maart 88 jaar
Mevr. A.J.W. Huisman – Ouwerling wordt 92 jaar op 26 maart
Dhr. N.H. Wouters wordt 29 maart 88 jaar
Mevr. H. Dekkers – van Gool wordt 93 jaar op 30 maart
Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. Schellart – de Graaf zijn 17 maart 12½ jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Grootenboer – de Groot zijn 50 jaar getrouwd op 29 maart.
Hartelijk gefeliciteerd.

De hartelijke felicitaties betreffen eveneens degenen die ofwel jarig zijn in deze periode ofwel een huwelijksjubileum vieren maar liever niet in deze rubriek vermeld willen worden. Ook daarvoor alle begrip.
U kunt uw wensen altijd tussentijds aanpassen door een berichtje naar de scriba te sturen.

Uit het oog in het hart
In deze rubriek wordt aandacht gevraagd voor die gemeenteleden die elders verblijven:
– Dhr. Coen Cornelissen in Hoogvliet.
Floriadehof:  Mevr. G Bloemendaal in Zoetermeer
Veenhage:  Mevr. H.C. Ottink-Aardoom in Nootdorp
De Oudelandse Hof:  Mevr. A. Huisman-Ouwerling, Oudelandselaan 226, 2652EL Berkel en Rodenrijs en Mevr. J. Rip, Oudelandselaan 226, 2652EL Berkel en Rodenrijs
De Magistraat:  Dhr. R. Klijnsma inRotterdam
Huize Liduina:  Mevr. L. Rensen-van Atten in Rotterdam
De Kreek:  Mevr. R. de Bruin-van der Knaap in  ’s-Gravenzande
Stefanna:  Mevr. G.H. Dijkshoorn-Blokzijl in Delft
Weidevogelhof:  Mevr. M. van der Linden-Benders, Mevr. M.C. Looijen-Vooijs, Mevr. A. Rensen-van Kampen, Mevr. M. Ubels-Veerman, Dhr. en mevr. Philipse-van Ieperen, Mevr.B.Deknatel-Westra.

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.< 

Agenda
Zondag 12 maart 11.15 uur Oefenen Taizéliederen, zaal 2
Woensdag 15 maart 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 15 maart 19.30 uur Kring Stille Omgang, Toren van de Dorpskerk
Vrijdag 17 maart 10.30 uur Kerkdienst  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.
Zondag 19 maart 19.00 uur Taizédienst, Ontmoetingskerk
Dinsdag 21 maart 10.30 uur Koffie drinken in de hal
Woensdag 22 maart 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd
Zondag 26 maart 12.00 uur Lunchconcert
Zondag 26 maart 13.30 uur Ontmoetingswandeling
Dinsdag 28 maart 20.00 uur Vergadering Kleine Wijkkerkenraad
Woensdag 29 maart 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
<
Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

In Memoriam

Op 25 februari 2023 is overleden Hermina Lambertha van der Kooij-Bosker op 100-jarige leeftijd. Hermien werd geboren in het Groningse Loppersum. Zij keek met trots terug op het boerengezin met in totaal negen kinderen.
Het gevoel van roeping kwam naar boven op het moment dat zij in de verpleging terecht kwam. Of zoals ze zelf graag zei: ‘als zuster’ en ook nog een korte tijd als hoofd van de nacht afdeling van een Rotterdams ziekenhuis.
Hermien woonde vanaf haar huwelijk in 1959 met Gerrit van der Kooij in Oude Leede. Uit dit huwelijk werden Wim, Peter en Herman geboren. Haar echtgenoot Gerrit overleed in januari 2017 en in het jaar daarna verhuisde zij naar de Weidevogelhof. Daar bezocht zij tot vorig najaar trouw de kerkdiensten en bijbelkringen in het Welzijnscentrum.
In haar actieve leven was zij een trouw en betrokken gemeentelid. Zij was een periode ouderling en ook actief als wijk bezoeker en vrijwilliger bij activiteiten voor de zending en plaatselijke toerusting.
Tijdens de Dankdienst voor haar leven stonden we op 2 maart in de Ontmoetingskerk stil bij haar lange leven. Haar zoon Wim vertelde ‘in vogelvlucht’ over wat zij heeft betekend voor anderen. Met de woorden van Psalm 100 en het gedicht Genesis van Ida Gerhardt benadrukten we haar geloof en het grote belang dat zij daaraan hechtte. ‘God is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw duurt van geslacht op geslacht’.
We wensen Wim en Elly, Peter en Alena, Herman en Gerdien en hun families veel sterkte in de komende periode. Dat zij daarin steeds weer de dankbaarheid centraal mogen stellen die ook voor mevrouw Van der Kooij zo waardevol is geweest. Dat zij mag rusten in Gods vrede.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

***

 

Kees de JongWijkberichten 7 maart 2023