Ontmoetingskerk

Wijkberichten 7 november

op dinsdag, 07 november 2023

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar  kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl , de beamer berichten en de collecten.

Uit de pastorie
Cursus Vieren
Wil je meer weten over de achtergronden van de christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren? Tijdens vijf bijeenkomsten verkennen we de betekenis en de levenswijsheid van deze feesten. Aan de hand daarvan praten we door over levensvragen die we willen delen met anderen.
Dus: altijd al meer willen weten over de achtergronden? Of met elkaar willen bespreken wat jouw leven zin geeft of wat je wilt overdragen? Of eindelijk eens antwoord kunnen geven op de vragen die nog open staan?
De cursus gaat (in overleg) in december van start en is speciaal gericht op mensen in de leeftijd van ongeveer 25-55 jaar. Het formeren van de groepen gebeurt ook op leeftijd en praktische mogelijkheden in de week of in het weekend. Dus vermeld bij opgave meteen op welke dagdelen je beschikbaar bent.
Bij de cursus hoort een magazine, materiaal met video’s en verschillende werkvormen. In de cursus staan ontmoeting, open gesprek en onderlinge verbondenheid centraal.
Interesse? De cursus staat vanzelfsprekend ook open voor belangstellenden uit andere wijken.
Meld je aan bij mij via e-mail of 06-19050530

Toerustingsavond Contactpersonen Pastoraat
Van harte nodigt het pastorale team de contactpersonen uit voor de Toerustingsavond van maandag 20 november van 19.30-21.00 uur in de Ontmoetingskerk.
Het thema is ‘Durven oogsten!’ aan de hand van het beeld van de vier seizoenen van een mensenleven. We bespreken met elkaar wat we in de pastorale ontmoetingen met anderen horen over het ouder worden. Dat leerproces gaat vaak met vallen en opstaan.
Want we worden als mensen gemiddeld tien of twintig jaar ouder dan de mensen die voor ons leefden. Dus waar leren we eigenlijk hoe dat moet: ouder worden? Kan de ouderdom ook een bron van zingeving of zinvinding zijn of zelfs een weg naar de voltooiing?
Tijdens deze Toerustingsavond is ons gemeentelid John Hoozemans onze gast. Hij heeft als arts in het verpleeghuis gewerkt en heeft veel ervaring opgedaan in de ouderenzorg en op het gebied van het levenseinde. Het is heel fijn dat hij deze avond zijn wijsheid met ons wil delen!
De avond staat ook open voor belangstellenden, graag uiterlijk 20 november aanmelden via e-mail of of 06-19050530

Licht in Ackerswoude
Op zaterdag 25 november 2023 van 16.00-18.00 uur verhuist de Tiny Church voor even naar de wijk Ackerswoude.
Daar, in de buurt van de Pluktuin, hebben we met een klein groepje van mensen uit verschillende wijkgemeenten een evenement georganiseerd: een moment van ontmoeting en bezinning.
We hopen dat er veel buurtbewoners aansluiten en dat er mooie gesprekken op gang komen. Er kan een kaarsje worden aangestoken. Voor kinderen is er gelegenheid om een lampje te knutselen.  Er is warme chocolademelk of glühwein.
Volwassenen kunnen met elkaar in gesprek gaan over licht en eventueel een kaarsje aansteken. Zegt het voort!
Namens de organisatie, Albertine Hagendijk, Gerdien van Drie en Carla Schoonenberg

Op zondagmorgen 26 november vindt er een wisseling van ambtsdragers plaats in de kerkdienst.
We verwelkomen twee nieuwe kerkrentmeesters: Karel Prins en Olaf Elferink. We zijn blij dat zij toegezegd hebben om de vacatures te vervullen. De namen van alle vertrekkende en her te bevestigen ambtsdragers volgen in de nieuwsbrief van 16 november en de kerk-app.

Op zondag 26 november is er om 15.00 uur een dienst in de Ontmoetingskerk met de leden van Kring ’96 en een bredere organisatie die kerkdiensten in en om Delft organiseert voor mensen met en zonder beperking. Het thema van de dienst is ‘Uitkijken naar het licht’. De muzikale leiding in deze dienst is in handen van de Delfg’Houseband.
Vanuit onze gemeente heb ik samen met Arina Kroeze en Tanja Bos deze dienst voorbereid. We kijken er naar uit!
Hartelijke groet, ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
In vervolg op mijn bijdrage in de vorige CC heeft de Kleine Wijkkerkenraad op 30 oktober verder gesproken over het beleidsplan. 6 November deden we dat nog een keer in het bredere verband van de grote kerkenraad. Dit beleidsplan komt voort uit de Waarderende Gemeente Opbouw. Alles bij elkaar heeft het (mede door corona) lang geduurd maar we hopen daar met elkaar positief uit te komen.
Zowel in  de KWK als in de GWK werd ook gesproken over de GWK. De start van de GWK is enorm bemoeilijkt (ook door corona) en het is goed om met elkaar de situatie te evalueren. De uitkomst daarvan leest u uiteraard weer in de volgende CC.
Verder is in de KWK-vergadering het preekrooster voor 2024 vastgesteld. Voor als onze wijkpredikant niet voorgaat zijn alle gastpredikanten vastgelegd.
De kerkenraad is blij en dankbaar dat er twee ‘nieuwe’ kerkrentmeesters bereid zijn gevonden het team te versterken. Van harte welkom.
Ook was de kerkenraad verheugd dat de jeugd (i.s.m. de activiteitencommissie) weer een oliebollenactie gaat houden. (meer info hieronder).
Er wordt hard gewerkt aan vernieuwing van de website. Begin volgend jaar hoopt men te kunnen proefdraaien. We zijn benieuwd!
Graag tot de volgende CC.
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Lunchconcert
Het volgende concert is op zondag 19 november a.s.
U kunt dan luisteren en kijken naar een dubbel-blaaskwintet Pedlev.  Het Lunchconcerten jaar Programma.

Oliebollenactie
Na het succes van vorig jaar gaat ook dit jaar onze jeugd, i.s.m. de activiteitencommissie,  aan de slag met oliebollen. De opbrengst is ook dit jaar voor een goed doel. Op de app van de jeugd wordt gestemd welk doel dat gaat worden dus dat houdt u nog tegoed.
Kwalitatief zullen ze net zo goed zijn als vorig jaar want ook dit jaar is bakker Rijnbeek bereid het beslag voor deze actie te leveren. Dus aan u het verzoek om niet ergens alvast te gaan bestellen, maar wacht u rustig af tot de jeugd daar in één van de komende kerkdiensten,  verdere melding over doet.

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak.

Huwelijksjubileum
Dhr. en mevr. Klomp – Schellingerhoudt zijn op 13 november 67 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd.

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Helaas is de vermelding van onze oud-predikant nog onvermeld gebleven, dus hierbij allereerst alsnog zijn gegevens: Dhr. R. Klijnsma, De Magistraat te Rotterdam is op 1 november 83 jaar geworden
Dhr. J. Bloemendaal wordt 15 november 83 jaar
Mevr. H.W. Schweers – Meijer wordt 80 jaar op 16 november
Mevr. E. Bukman – van der Stoep wordt 18 november 84 jaar
Mevr. H. Huisman – Bos wordt 86 jaar op 21 november
Mevr. A.C. de Vries – Hoogendoorn wordt 24 november 98 jaar
Mevr. M. Dijkshoorn – de Rek wordt 82 jaar op 29 november
Dhr. C. Braat wordt 30 november 84 jaar
Mevr. A.H. IJzinga – Broer wordt 87 jaar op 30 november
Dhr. A. Schoppink wordt 30 november 94 jaar
Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd.

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.<

Agenda
Dinsdag 14 november 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur, zaal 1.
Dinsdag 14 november 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Woensdag 15 november 19.45 uur Kring Stille Omgang in de Toren van de Dorpskerk.
Zondag  19 november 12.00 uur Lunchconcert.
Maandag 20 november 19.30 uur Toerustingsavond contactpersonen pastoraat.
Dinsdag  21 november 20.00 uur Leesgroep, zaal 1.
Woensdag 22 november 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker.
Vrijdag  24 november 11.00 uur Kerkdienst/Gedachtenisdienst Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof.
Zaterdag 25 november 16.00-18.00 uur ‘Licht in Ackerswoude’.
Zondag 26 november 15.00 uur Kerkdienst vanuit Kring ’96 in de Ontmoetingskerk.
Dinsdag 28 november 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Dinsdag 28 november 20.00 uur Vergadering Kleine Wijkkerkenraad.
Woensdag 29 november 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, aanmelden via ontmoetingsmaaltijden@gmail.com

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

Kees de JongWijkberichten 7 november