Ontmoetingskerk

Wijkberichten 9 augustus 2022

op dinsdag, 09 augustus 2022

 Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de website..
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collecte.
Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan annie.lafeber@gmail.com /06 233 037 83

Uit de pastorie
In deze zomervakantie zijn er een aantal activiteiten ‘gewoon’ doorgegaan. Het is mooi om te merken dat al deze activiteiten op belangstelling kunnen rekenen. Zowel de meer theoretische kringen als ook de praktische maaltijden en wandelingen en excursies hebben steeds gezorgd voor een goede onderlinge sfeer. Het maakte het mogelijk om met elkaar bij te praten op een manier die, in sommige gevallen zelfs sinds de coronatijd, niet mogelijk is geweest.
Voordat ik op vakantie ga, wacht er nog een volle drukke werkweek met laatste afrondingen van dit seizoen en voorbereidingen voor een nieuw kerkelijk seizoen. En vanzelfsprekend de laatste geplande bezoeken. Van 15 augustus t/m 4 september ben ik niet in de gelegenheid om dit te doen, dus naast vervanging van de collega’s, stel ik mijn hoop op de kracht van het onderlinge pastoraat. Vervanging in noodgevallen verloopt altijd via de scriba.
In de nieuwsbrief heeft het al gestaan maar ik noem het graag ook hier. De app voor de Ontmoetingskerk is in de maak en zal op de startzondag van 11 september ‘live’ gaan.
Een goed vervolg van deze zomer en graag tot begin september!
Ds. Carla Schoonenberg

Van de voorzitter
In deze zomermaanden vergadert de kerkenraad niet en daarom dit keer een stukje ‘van de voorzitter’. In december 2018 werd ik bevestigd als lid van de kerkenraad en dus loopt mijn eerste termijn als voorzitter binnenkort af. Een leuk moment om alvast een beetje terug te kijken op die periode.
Het was een wat onrustige start begin 2019. Er lag een voorstel (van mijn hand) om op een andere manier te gaan werken (u weet nog wel: de indeling van alle activiteiten in verschillende pijlers). Het werd steeds moeilijker om mensen te vinden die zich voor 4 jaar wilden binden aan een(grote) taak binnen de kerk. Dit plan behelsde alle taken in de kerk op te splitsen in kleinere partjes en heel veel kerkleden waren bereid daaraan wel mee te willen werken. We kregen daardoor en hebben nu een grote en een kleine kerkenraad. Daarmee waren we klaar voor een soort van nieuwe start met onze nieuwe dominee Carla Schoonenberg. Met een schitterend weekend en veel enthousiasme werd zij, met haar man Peter, ‘binnengehaald’ in onze gemeente.
Alle seinen stonden op groen en veel plannen werden bedacht. Helaas sloeg toen Corona toe en moest uitvoering worden uitgesteld. Met inzet van iedereen werd zoveel als mogelijk toch doorgezet. In no time hadden we (mede dankzij vele gulle giften) een uitstekende video-verbinding waardoor thuis de kerkdiensten goed gevolgd kunnen worden. Deze maand worden er nog een aantal verbeteringen aan de geluidsinstallatie aangebracht en dan is ook die up-to-date. In de Corona tijd zijn alle voorbereidingen van het WGO-project wel afgerond.
Nu ligt er nog de uitdaging om die plannen in het nieuwe seizoen ten uitvoer te brengen. Twee zaken uit  het WGO-proces konden wel al worden opgestart: een ‘braderie’ en ‘andere muziek’. De braderie (georganiseerd door de enthousiaste activiteitencommissie) kon nog net voor een nieuwe lockdown worden gehouden en ook de lunchconcerten zijn een succes en worden komend seizoen gecontinueerd.
Voor nu laat ik het hierbij. Het is absoluut geen complete terugblik want er is, ondanks Corona, heel veel wel gewoon doorgegaan met name op het gebied van Pastoraat en Diaconie.  Daarover wellicht een andere keer.
Geniet nog even door van de zomer en de schepping.
Hartelijke groet
Bob van der Deijl, voorzitter

Pastoraat

Er zijn een aantal adreswijzigingen te noemen n.a.v. van de pastorale situatie van de betreffende gemeenteleden:
– Dhr. Jan Poot is verhuisd naar een verpleeghuis in Maassluis.
– Dhr. R. Klijnsma is binnen De Magistraat verhuisd naar een ander appartement binnen de Magistraat in Rotterdam.
Mochten er nog mensen op bezoek willen komen, dan kan dat door een afspraak te maken met zijn dochter: Mirjam.klijnsma@gmail.com  Mirjam benadrukt dat haar vader alle kaartjes, mailtjes en bezoeken in het afgelopen jaar heel erg gewaardeerd heeft maar dat hij helaas niet in staat meer is om daar zelf op te reageren.
– Mw. G. Dijkshoorn is na een lange periode van revalidatie in De Bieslandhof verhuisd naar Stefanna in Delft. Ze is er blij mee omdat ze nu eindelijk haar eigen spulletjes weer om zich heen heeft. Uiteraard vinden zowel Kees als Gé het beiden heel jammer dat ze niet meer bij elkaar kunnen wonen.
– Mw. B. Deknatel is na een eerdere val en een operatie in een later stadium kort opgenomen geweest in Marnix revalidatie in Vlaardingen. Vanwege aanhoudende problemen met de nieuwe heup is zij inmiddels terug in het ziekenhuis en wacht zij op plaatsing in een geschikt revalidatiecentrum in de nabije omgeving. Post mag naar het huisadres.
We wensen al deze gemeenteleden en allen die met hen verbonden zijn veel sterkte toe. Dat geldt ook voor de gemeenteleden die onderzoeken ondergaan en/of herstellen van een eerdere ingreep. Niet iedereen wil altijd genoemd worden in het kerkblad, dus ook daar is begrip voor!

Opmerking: In verband met de privacy zijn de adressen niet weergegeven. Nadere informatie kunt u opvragen bij de scriba.

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. G.C. Benschop – Spiering wordt 90 jaar op 15 augustus
Mevr. L.A. Buitenhek – Hanemaaijer wordt 16 augustus 85 jaar
Mevr. G.M. de Bie – de Jonge wordt 83 jaar op 17 augustus
Dhr. C de Bie wordt 18 augustus 85 jaar
Mevr. N. Bergsma wordt 84 jaar op 22 augustus
Mevr. N van Leeuwen – van der Kraan wordt 27 augustus 89 jaar
Mevr. L. Rensen – van Atten wordt 98 jaar op 29 augustus
Mevr. J.J.B. van Puffelen – Bakkeren wordt 31 augustus 84 jaar
Mevr. T. van der Berg – van Essen wordt 82 jaar op 31 augustus
Mevr. A. Verhagen – Rensen wordt 2 september 82 jaar
Mevr. J. Verduyn – Versteeg stond wel vermeld in Omzien naar elkaar, maar woont inmiddels niet meer in Delfgauw.
Iedereen hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. Ybema – van der Werff zijn op 17 augustus 61 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. ’t Hart – van Dam zijn 60 jaar getrouwd op 29 augustus
Hartelijk gefeliciteerd!

Agenda
Zondag 14 augustus 13.30 uur Ontmoetingswandeling, aanmelden bij Carla Schoonenberg
Dinsdag 23 augustus 10.30 uur Koffiedrinken in de Ontmoetingskerk
Woensdag 24 augustus 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 24 augustus Ontmoetingsmaaltijd, wijkzaal. Inloop vanaf 18.00 uur. Opgeven via Ontmoetingsmaaltijden@gmail.com
Vrijdag 26 augustus 10.30 uur Kerkdienst Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***

Kees de JongWijkberichten 9 augustus 2022