Gemeentegroeigroepen

De Hoop die in ons leeft, Jezus volgen in een verwarrende tijd

Dat is het thema van de Gemeente Groei Groepen dit jaar. Petrus, de bekende discipel van Jezus, heeft rondom het jaar 50 een rondzendbrief geschreven aan kleine groepjes christenen in Klein-Azië om ze te bemoedigen en aan te steken met het virus van de hoop. De situatie van deze christenen lijkt wel een beetje op de situatie waarin we ons vandaag bevinden, een verwarrende en soms ook angstige tijd waarin alles beweegt.
Het christelijk geloof wordt als iets vreemds beschouwd. Dit boekje volgt stap voor stap de eerste brief van Petrus. Wij hopen van harte dat jij, net zoals de christenen van destijds, aangestoken zult worden door de hoop.

Hoop
Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Hoop is geen roze bril waardoor je de werkelijkheid mooier maakt dan ze is. Hoop is het diepe besef dat Jezus in het verborgene bouwt aan Zijn koninkrijk. Hij is de Opgestane. Hij leeft. Hij overwint. Hij nodigt. En nu al giet Hij het levende water van zijn Geest over zijn kinderen uit, zodat ze iets mogen proeven van de krachten van de toekomende eeuw (Hebreeën 4:5). Christelijke hoop heeft dus zijn anker in Jezus zelf.

Wie zich aan dat anker vastgrijpt wordt zelf een drager van de hoop. Daarom spreekt Petrus over de ‘hoop die in u leeft’ (1 Petrus 3:15), en over ons als ‘levende hoop’ (1Petrus 1:3). Hoop is nooit vanzelfsprekend maar altijd aangevochten, aldus Hans Maat, directeur van het evangelisch werkverband, de uitgever van het materiaal.

We zien nog steeds dat kerken vergrijzen of sluiten. We zien hoe kansrijk maar ook complex het werk is van gemeentestichting en pionieren. De christenen in Nederland worden een minderheid. Hoe ga je met deze verwarrende feiten om? Petrus schreef zijn brief aan christenen uit de eerste eeuw. Zij waren een kleine minderheid in het Romeinse Rijk. Ze werden bewonderd vanwege hun liefde en saamhorigheid, maar ook gewantrouwd, getreiterd en uitgesloten. Daardoor dreigden ze de moed te laten zakken. Maar Petrus bemoedigt ze. Niet wanhopen. Gras groeit door beton.

Weet wie je bent in Christus. Weet dat je geroepen bent om de zuivere liefde van Christus aan de wereld te tonen. Aanvaard het lijden en koester de hoop die Jezus in je hart heeft geplant. Je zult verwonderd staan over wat Hij gaat doen.

En een plaats waar je dat in alle vrijheid met elkaar kan doen is de Gemeente Groei Groep, waar iedereen welkom is, ook je buren, vrienden en collega’s. Neem gerust iemand mee of kom zelf een keer meedoen en ontdek wat de kracht is van de deelname aan zo’n kleine groep. Onderlinge liefde, tijd voor elkaar, respect voor jouw mening. Samen lachen, samen huilen, samen bidden, (soms) samen zingen en ook samen de Bijbel openen. Leren van Jezus en leren van elkaar!

Er zijn er in onze wijk momenteel 3.

Elke groep komt samen van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur.

Dinsdag  (rooster zie hieronder)
komt samen bij: Lydeke en Bas, Wethouder Sonneveldhof 65, Delfgauw, tel 015-2155976.
Groepsleiders: Arie van der Velden (arieriavelden@gmail.com) en Lydeke Bougie-van Beek

Woensdag (rooster zie hieronder)
komt samen bij: Maarten en Jacqueline Braat, Delftsestraatweg 62, Delfgauw, tel. 06-53583113
Groepsleiders: Kero Oerlemans (06-33704508, kero.oerlemans@hetnet.nl), Jacob Bijl (015-3696868, jacob_marja_bijl@msn.com

Vrijdag (rooster zie hieronder)
komt samen bij: Hans en Jorinda Maas, Vrijenban 51, Delfgauw – tel 015-2624598
Groepsleiders: Hans en Jorinda Maas (hans@hjalmaas.nl), bij toerbeurt andere groepsleden.

Algehele coördinatie: Maarten Braat, Delftsestraatweg 62, 2645 CB, Delfgauw, 06-53583113, maarten@m-j.nl

 

Schema voor 2017-2018:

edwardGemeentegroeigroepen