Organisatie

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Wijkgemeente Delfgauw
t.a.v. Gerard de Ruiter, scriba
p/a Schimmelpenninck van der Oyeweg 78
2645 NE Delfgauw
E: scriba@kerkdelfgauw.nl
T: 015-2610149

Moderamen (dagelijks bestuur)

ds. Robert Stigter predikant
Pieter Pot ouderling voorzitter
Gerard de Ruiter ouderling scriba
Arie van der Velden ouderling
Niek Notenboom diaken
Henk Post ouderling-kerkrentmeester

De wijkgemeente Delfgauw maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Er zijn nog drie wijken in Pijnacker: De Acker, de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk.

Wij horen bij de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland.

De koers van iedere wijkgemeente wordt uitgezet door de wijkkerkenraad. Deze bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant. De diakenen zorgen ervoor dat de kerk hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben, dichtbij of ver weg. Ouderlingen hebben samen met de predikant de pastorale zorg voor de gemeenteleden. Enkele ouderlingen, de zogenaamde kerkrentmeesters, hebben als speciale taak dat zij zorg dragen voor de financiën van de kerk.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de wijkgemeente, en wordt gevormd door dominee, voorzitter, scriba en een vertegenwoordiger van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Naast de kerkenraad hebben wij in Delfgauw ook pastoraal bezoekers: mensen die geen deel uitmaken van de kerkenraad, maar zich inzetten om met een luisterend oor mensen op te zoeken.

Voor zaken die breder gaan dan één wijk is er de Algemene Kerkenraad. Daarin zitten vertegenwoordigers uit de vier wijkgemeenten.

Oecumene
KerkDelfgauw doet oecumenisch mee met de Raad van kerken in Delft. We hebben nauwe banden met de katholieke Sacramentskerk en de gereformeerde Immanuëlparochie.

Met hen hebben we twee keer per jaar een gezamenlijke kerkdienst: in de Week van gebed in januari en in de Vredesweek in september. Deze gezamenlijke kerkdiensten zijn afwisselend in het Kerkelijk Centrum Delfgauw en de Vredeskerk in Delft. Deze kerkdiensten worden voorbereid door de oecumenische commissie, waarin vertegenwoordigers uit alle drie de kerken zitten. Afwisselend gaan de voorgangers van de drie kerken voor. Een derde jaarlijks moment dat we samen vieren is de vastenmaaltijd, die kort voor Pasen gezamenlijk wordt gehouden in de Wippolder. We proberen om de contacten met andere kerken in Delft verder uit te bouwen.

Predikant en ouderlingen

Pieter
Pieter Pot
ouderling voorzitter Kerk Delfgauw
blanco
Marijke Mourits
ouderling-scriba Kerk Delfgauw
Maarten_Braat
Maarten Braat
ouderling leren Kerk Delfgauw
Jan-Hugo
Jan Hugo Nuijt
ouderling missionair Kerk Delfgauw
Henny
Henny Boshuizen
ouderling Kerk Delfgauw
Heidi
Heidi Termorshuizen
jeugdouderling Kerk Delfgauw
135 20150428 pres
ds. Robert Stigter
predikant Kerk Delfgauw, vicevoorzitter algemene kerkenraad

Delftsestraatweg 179a 2645 BA Delfgauw

06-43006247
Arnold
Arnold
ouderling Kerk Delfgauw
ArieV
Arie van der Velden
ouderling Kerk Delfgauw, voorzitter pastoraal overleg
015-3692068

Diakenen

Niek
Niek Notenboom
diaken Kerk Delfgauw
Lilian
Lilian Bergsma
diaken Kerk Delfgauw
Lennart de Prieëlle
Lennart de Prieëlle
diaken Kerk Delfgauw, voorzitter College van Diakenen
Kuinie
Kuinie Oerlemans
diaken Kerk Delfgauw

Kerkrentmeesters

Mark
Mark van den Berge
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Henk
Henk Post
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Cok
Cok van den Berg
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
blanco
Christel Wesdorp
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw

Ondersteuning

Karin van Belle
Karin van Belle
Gastvrouw Kerk Delfgauw
06-39120139
adminOrganisatie