Voel je welkom bij Kerk Delfgauw

Kerk Delfgauw is een hartelijke en veelkleurige geloofsgemeenschap waar mensen zich thuis voelen. We zijn onderdeel van de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. We willen gemeente zijn voor iedereen die met ons in de christelijke traditie wil staan en deel wil uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland, waarvan wij een wijkgemeente zijn met een prettige mix van een vertrouwde dorpssfeer met een meer ‘stadse’ dynamiek.

Lees verder

Agenda

studiekeuze
10 februari 2016

Avond voor ouders van kinderen die voor een Keuzemoment staan. Op woensdag 10 februari zal om vanaf 20.00 uur een bijeenkomst plaatsvinden rond het thema Loopbaan Oriëntatie. De avond is er op gericht om ouders van kinderen die moeten kiezen voor een m

Winterlezingen 2016
11 februari 2016

Thema: Hoe je zonder verkramping missionair kunt zijn in een postchristelijke samenleving. Drs. Frank Duijzer – IFES-studentenwerker. Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijk

chipsfrisdank
12 februari 2016

iBible, dat ben jezelf. Jij, met je vragen. Of je nu wel gelooft, of je niet gelooft, of je twijfelt, het maakt niet uit: je bent welkom bij iBible! Op een interactieve manier gaan we aan de slag met jouw vragen en stellingen. Wie: Iedereen uit de 2de,

Wie is wie?

Pieter
Pieter Pot
ouderling voorzitter Kerk Delfgauw
Karin van Belle
Gastvrouw Kerk Delfgauw
06-39120139
Heidi
Heidi Termorshuizen
jeugdouderling Kerk Delfgauw
Gerard
Gerard de Ruiter
ouderling scriba Kerk Delfgauw

Schimmelpenninck van der Oyeweg 78 2645 NE Delfgauw

015-2610149
EdwardW
Edward Wierenga
diaken Kerk Delfgauw, voorzitter College van Diakenen
135 20150428 pres
ds. Robert Stigter
predikant Kerk Delfgauw, vicevoorzitter algemene kerkenraad

Delftsestraatweg 179a 2645 BA Delfgauw

06-43006247
ArieV
Arie van der Velden
ouderling Kerk Delfgauw, voorzitter pastoraal overleg
Albert
Albert Kemeling
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw, scriba College van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2016
De Actie Kerkbalans is weer voorbij. De antwoordenveloppen zijn ingeleverd en binnenkort zullen we het resultaat van de actie bekend kunnen maken.
Op deze plaats willen we u allen danken voor uw toezeggingen en directe bijdragen op de bankrekening van de kerk. Daardoor maakt u het kerkenwerk ook voor het komende jaar weer mogelijk.
We hebben gemerkt, dat we verzuimd hebben het rekeningnummer te zetten op het strookje dat u voor uzelf heeft afgeknipt om te bewaren. Daarom geven we het hierbij nog een keer:
NL06 FVLB 0699 6436 43 t.n.v. Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Ook willen we alle bezorgers bedanken, die door weer en wind de huizen zijn langs gegaan om de enveloppen te bezorgen en in veel gevallen een week later de antwoordenveloppen hebben opgehaald. Soms moesten zij twee en soms wel drie keer bij hetzelfde adres aanbellen, omdat men de gemeenteleden niet thuis trof.
Hulde en hartelijk dank!
Karel Mak, Ton van der Stoep (0612514491)
PS. Wanneer u onverhoopt nog beschikt over een antwoordenveloppe dan kunt u die alsnog bezorgen op de adressen Margaretha Roosenboomstraat 9 in Klapwijk of Sch. Van der Oyeweg 78 in Delfgauw.

Meer informatie

Blog Kerk Delfgauw

Lukas 5
zondag, 07 februari 2016

Gemeente, gasten in ons midden, Moet je je eens voorstellen. Je bent visser op het meer van Galilea. Je hebt de hele nacht gewerkt. En je hebt niks gevangen. De hele nacht door: netten uitgooien, wachten, netten inhalen, niks gevangen. Een stuk varen,

Lees verder
avondmaal
zondag, 31 januari 2016

Gemeente, gasten in ons midden, Jubeljaar nu Wie van jullie heeft er een hypotheek op je huis? Bij deze verklaar ik dat jullie schuld is kwijtgescholden. Je hypotheek is afbetaald. Wie van jullie is er tuinder? Bij deze verklaar ik dat alle tuinderijen

Lees verder
adminHome