Voel je welkom in de Ontmoetingskerk

De Wijkgemeente Ontmoetingskerk wil een (h)echte geloofsgemeenschap zijn, met ruimte voor iedereen. Wij noemen ons heel bewust Ontmoetingskerk. Die ontmoeting zoeken wij met God, met elkaar, en met de wereld.

Onze kerkgemeenschap wil een plaats zijn waar het geloof in God geoefend en onderhouden kan worden. Centraal hierin staat de gevarieerde wekelijkse eredienst. Bij ontmoetingen tijdens het koffiedrinken na de dienst, in Bijbelkringen, gespreksgroepen, bijeenkomsten voor de vorming en de toerusting, catechese en jongerenactiviteiten willen wij elkaar respectvol de ruimte geven voor de verschillende belevingen van geloven. Iedereen is welkom. Wij zijn dankbaar dat onze vele vrijwilligers dit samen met de predikant mogelijk maken. Zij zorgen ook ervoor, dat ‘omzien naar elkaar’ tot leven komt. Deze zorg voor de medemens stopt niet aan de poort van het kerkgebouw. Wij willen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en zichtbaar deel uitmaken van het dagelijks leven in de gemeente Pijnacker.

 

Klik hier voor een nadere kennismaking met onze Ontmoetingskerk

Agenda

21 februari 2020

Op vrijdag 21 februari gaat ds. M Treuren voor in de viering. Aanvang van de viering is 10.30 uur. Een kopje koffie of thee staat voor u klaar vanaf 10 uur.

27 februari 2020

Eén keer per maand op donderdag om 10.00 uur komt de gespreksgroep Open Deur bijeen bij één van de deelnemers om met elkaar van gedachten te wisselen over wat in het maandblad Open Deur staat. Iedereen is welkom! Meedoen? Contactpersoon is Christine Pe

3 maart 2020

Om de week op de dinsdag is iedereen van harte welkom om gezellig koffie/thee te komen drinken van 10.00 – 12.00 uur. En natuurlijk gaan we ook weer regelmatig samen eten. Dat wordt tijdig bekend gemaakt op de koffie-ochtenden wanneer we dat gaan doen.

Wie wij zijn

Sjef Rullens Ontmoetingskerk
Sjef Rullens
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk
Sander Bakker
Contactpersoon Kerkrentmeesters

 

Judith Bloemendaal
koster
015-3693826
ds. Carla Schoonenberg
predikant Ontmoetingskerk, vice-voorzitter algemene kerkenraad
Betty Bos Ontmoetingskerk
Betty Bos
scriba Ontmoetingskerk
015-3696979 06-28955018

Blog Ontmoetingskerk

donderdag, 06 februari 2020

De preek in de Ontmoetingskerk op de tweede adventszondag kwam niet tot een eind en evenmin tot een amen. De redenen zijn bekend. Toch kom ik er hier nog een keer op terug. Misschien wel vooral omdat ik moeite heb met een laatste kerkdienst die zo in m

Lees verder
maandag, 04 november 2019

Rondom de startzondag in de Ontmoetingskerk stond de kerk een paar dagen in de steigers. Naast de nadruk op alle beginnende activiteiten in de kerk kreeg ook het voegwerk aan de buitenkant van het gebouw de nodige aandacht. Daarmee kwam de kerk als bew

Lees verder
zaterdag, 20 juli 2019

Is er in een kerkblad ooit geschreven over de teen van Lieke Martens? Of over de knie van Tom Dumoulin? Als dit abracadabra voor u is, dan volgt u vast niet het sportnieuws. En dat terwijl half Nederland (6 miljoen mensen!) voor de buis zat om de voetb

Lees verder
adminHome