Voel je welkom in de Ontmoetingskerk

De Wijkgemeente Ontmoetingskerk wil een (h)echte geloofsgemeenschap zijn, met ruimte voor iedereen. Wij noemen ons heel bewust Ontmoetingskerk. Die ontmoeting zoeken wij met God, met elkaar, en met de wereld.

Onze kerkgemeenschap wil een plaats zijn waar het geloof in God geoefend en onderhouden kan worden. Centraal hierin staat de gevarieerde wekelijkse eredienst. Bij ontmoetingen tijdens het koffiedrinken na de dienst, in Bijbelkringen, gespreksgroepen, bijeenkomsten voor de vorming en de toerusting, catechese en jongerenactiviteiten willen wij elkaar respectvol de ruimte geven voor de verschillende belevingen van geloven. Iedereen is welkom. Wij zijn dankbaar dat onze vele vrijwilligers dit samen met de predikant mogelijk maken. Zij zorgen ook ervoor, dat ‘omzien naar elkaar’ tot leven komt. Deze zorg voor de medemens stopt niet aan de poort van het kerkgebouw. Wij willen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en zichtbaar deel uitmaken van het dagelijks leven in de gemeente Pijnacker.

 

Klik hier voor een nadere kennismaking met onze Ontmoetingskerk

Agenda

21 maart 2023

Op de dinsdagen in de even weken  is er gelegenheid om van 10.30-12.00 uur in de hal van de kerk koffie te drinken. Zomaar even aanschuiven, samen praten en elkaar ontmoeten. Voor mensen van zowel binnen als buiten de kerk. Voor de data zie de agenda E

21 maart 2023

De leesgroep bespreektt het boek ‘Onzeker weten’ van Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman. De groep bestaat uit vaste mensen. Info hierover bij Ineke Zuidhof.

22 maart 2023

Iedere 4e woensdag in de maand wordt er een Ontmoetingsmaaltijd bereid. U kunt zich hiervoor aanmelden via Ontmoetingsmaaltijden@gmail.com of de inschrijflijst in de kerk. Inloop 18.00 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor informatie ku

Blog Ontmoetingskerk

zaterdag, 17 december 2022

Als er één boodschap urgent is, dan is het de oproep uit het evangelie. ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk’. Lucas verhaalt in zijn weergave van Jezus’ geboorte hoe de herders ’s nachts

Lees verder
vrijdag, 28 januari 2022

De tijd na Kerst wordt Epifanie genoemd. De zondagen na Driekoningen tot aan het begin van de Veertigdagentijd worden er liturgisch door bepaald. Epifanie betekent ‘verschijning’ en het gaat in het geloof om het steeds meer aan de dag treden van Jezus.

Lees verder
maandag, 09 augustus 2021

In deze Olympische sportzomer is het mijn race tegen de klok geworden. Op de valreep maak ik nog een eindsprint. Zo vlak voor de vrije vakantieweken blijven er altijd nog activiteiten op de lijst staan om afgerond te worden. Het is de kunst om daar fle

Lees verder
adminHome