Voel je welkom in de Ontmoetingskerk

De Wijkgemeente Ontmoetingskerk wil een (h)echte geloofsgemeenschap zijn, met ruimte voor iedereen. Wij noemen ons heel bewust Ontmoetingskerk. Die ontmoeting zoeken wij met God, met elkaar, en met de wereld.

Onze kerkgemeenschap wil een plaats zijn waar het geloof in God geoefend en onderhouden kan worden. Centraal hierin staat de gevarieerde wekelijkse eredienst. Bij ontmoetingen tijdens het koffiedrinken na de dienst, in Bijbelkringen, gespreksgroepen, bijeenkomsten voor de vorming en de toerusting, catechese en jongerenactiviteiten willen wij elkaar respectvol de ruimte geven voor de verschillende belevingen van geloven. Iedereen is welkom. Wij zijn dankbaar dat onze vele vrijwilligers dit samen met de predikant mogelijk maken. Zij zorgen ook ervoor, dat ‘omzien naar elkaar’ tot leven komt. Deze zorg voor de medemens stopt niet aan de poort van het kerkgebouw. Wij willen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en zichtbaar deel uitmaken van het dagelijks leven in de gemeente Pijnacker.

Hartelijk welkom in de wijkgemeente Ontmoetingskerk

Agenda

15 oktober 2019

Om de week op de dinsdag zijn jullie van harte welkom om gezellig koffie/thee te komen drinken van 10-12 uur. En natuurlijk gaan we ook weer regelmatig samen eten. Dat wordt tijdig bekend gemaakt op de koffie-ochtenden wanneer we dat gaan doen. Gezelli

16 oktober 2019

Inloop, thee en koffie vanaf 19.15 uur, we beginnen om 19.30 uur. We gaan elkaar leren kennen, Ds. Carla Schoonenberg-Lems zal een inleiding in het Bijbelse thema verzorgen en we nemen de dagprogramma door. Om 21.30 sluiten we de avond af. Het helpen b

Wie wij zijn

Sjef Rullens Ontmoetingskerk
Sjef Rullens
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid moderamen algemene kerkenraad
Sander Bakker
ouderling kerkrentmeester ontmoetingskerk
Judith Bloemendaal
koster
015-3693826
Carla Schoonenberg
predikant Ontmoetingskerk
Betty Bos Ontmoetingskerk
Betty Bos
scriba Ontmoetingskerk
015-3696979 06-28955018

Blog Ontmoetingskerk

zaterdag, 20 juli 2019

Is er in een kerkblad ooit geschreven over de teen van Lieke Martens? Of over de knie van Tom Dumoulin? Als dit abracadabra voor u is, dan volgt u vast niet het sportnieuws. En dat terwijl half Nederland (6 miljoen mensen!) voor de buis zat om de voetb

Lees verder
zaterdag, 18 mei 2019

De Bijbel is vooral bekend vanwege grote verhalen: over Abraham en Izak en Jakob, over Mozes, over de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn, over Saul en David, over Elia, over de geboor te van Jezus, zijn genezingen, zijn woorden, zijn lijd

Lees verder
zaterdag, 16 maart 2019

Met politieke discussies over een klimaatakkoord, met stakende leerlingen en een mars voor het klimaat kunnen we er niet omheen: het klimaat is hot. We kunnen sowieso niet om het klimaat heen: want we leven er middenin en zijn er onlosmakelijk mee verb

Lees verder
adminHome