Voel je welkom in de Ontmoetingskerk

De Wijkgemeente Ontmoetingskerk wil een (h)echte geloofsgemeenschap zijn, met ruimte voor iedereen. Wij noemen ons heel bewust Ontmoetingskerk. Die ontmoeting zoeken wij met God, met elkaar, en met de wereld.

Onze kerkgemeenschap wil een plaats zijn waar het geloof in God geoefend en onderhouden kan worden. Centraal hierin staat de gevarieerde wekelijkse eredienst. Bij ontmoetingen tijdens het koffiedrinken na de dienst, in Bijbelkringen, gespreksgroepen, bijeenkomsten voor de vorming en de toerusting, catechese en jongerenactiviteiten willen wij elkaar respectvol de ruimte geven voor de verschillende belevingen van geloven. Iedereen is welkom. Wij zijn dankbaar dat onze vele vrijwilligers dit samen met de predikant mogelijk maken. Zij zorgen ook ervoor, dat ‘omzien naar elkaar’ tot leven komt. Deze zorg voor de medemens stopt niet aan de poort van het kerkgebouw. Wij willen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en zichtbaar deel uitmaken van het dagelijks leven in de gemeente Pijnacker.

 

Klik hier voor een nadere kennismaking met onze Ontmoetingskerk

Wie wij zijn

Wilma Hagenaar
Contactpersoon Diaconie

 

Sjaak Hoekstra
contactpersoon pastoraat
Sander Bakker
Contactpersoon Kerkrentmeesters

 

Judith Bloemendaal
koster
015-3693826
ds. Carla Schoonenberg
predikant Ontmoetingskerk, vice-voorzitter algemene kerkenraad
Bob van der Deijl
Voorzitter moderamen, kleine- en grote wijkkerkenraad, Contactpersoon Kerk naar buiten, Lid Algemene Kerkenraad
Betty Bos Ontmoetingskerk
Betty Bos
scriba Ontmoetingskerk, Contactpersoon Externe contacten
015-3696979 06-28955018
Annie Lafeber
Contactpersoon Jeugd

Blog Ontmoetingskerk

vrijdag, 30 oktober 2020

De huidige coronacrisis heeft sinds de veertigdagentijd voor heel wat onrust gezorgd. Onzekerheid en onvoorspelbaarheid kenmerkten als droogte en schraalte het woestijnkarakter van deze periode. Denk aan het geringe contact, de toenemende afstand, de s

Lees verder
woensdag, 01 april 2020

In een wereld waarin velen zich afvragen: ‘hoe nu verder?’ klinkt het bericht van Pasen. Een groots bericht dat dit jaar noodgedwongen anders klinkt en tot ons komt nu er geen gezamenlijke erediensten zijn. Het leidt ons naar het vroege morgenuur en na

Lees verder
donderdag, 06 februari 2020

De preek in de Ontmoetingskerk op de tweede adventszondag kwam niet tot een eind en evenmin tot een amen. De redenen zijn bekend. Toch kom ik er hier nog een keer op terug. Misschien wel vooral omdat ik moeite heb met een laatste kerkdienst die zo in m

Lees verder
adminHome