Voel je welkom in de Ontmoetingskerk

De Wijkgemeente Ontmoetingskerk wil een (h)echte geloofsgemeenschap zijn, met ruimte voor iedereen. Wij noemen ons heel bewust Ontmoetingskerk. Die ontmoeting zoeken wij met God, met elkaar, en met de wereld.

Onze kerkgemeenschap wil een plaats zijn waar het geloof in God geoefend en onderhouden kan worden. Centraal hierin staat de gevarieerde wekelijkse eredienst. Bij ontmoetingen tijdens het koffiedrinken na de dienst, in Bijbelkringen, gespreksgroepen, bijeenkomsten voor de vorming en de toerusting, catechese en jongerenactiviteiten willen wij elkaar respectvol de ruimte geven voor de verschillende belevingen van geloven. Iedereen is welkom. Wij zijn dankbaar dat onze vele vrijwilligers dit samen met de predikant mogelijk maken. Zij zorgen ook ervoor, dat ‘omzien naar elkaar’ tot leven komt. Deze zorg voor de medemens stopt niet aan de poort van het kerkgebouw. Wij willen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en zichtbaar deel uitmaken van het dagelijks leven in de gemeente Pijnacker.

Hartelijk welkom in de wijkgemeente Ontmoetingskerk

Agenda

23 juli 2019

Om de week op de dinsdag zijn jullie van harte welkom om gezellig koffie/thee te komen drinken van 10-12 uur. En natuurlijk gaan we ook weer regelmatig samen eten. Dat wordt tijdig bekend gemaakt op de koffie-ochtenden wanneer we dat gaan doen. Gezelli

6 augustus 2019

Om de week op de dinsdag zijn jullie van harte welkom om gezellig koffie/thee te komen drinken van 10-12 uur. En natuurlijk gaan we ook weer regelmatig samen eten. Dat wordt tijdig bekend gemaakt op de koffie-ochtenden wanneer we dat gaan doen. Gezelli

Wie wij zijn

Wim van der Kooij
diaken Ontmoetingskerk
Sjef Rullens Ontmoetingskerk
Sjef Rullens
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid moderamen algemene kerkenraad
Sander Bakker
ouderling kerkrentmeester ontmoetingskerk
vacature
Predikant
predikant Ontmoetingskerk
Hans van Leijenhorst
beleidsouderling
Betty Bos Ontmoetingskerk
Betty Bos
scriba Ontmoetingskerk
015-3696979 06-28955018

Blog Ontmoetingskerk

zaterdag, 18 mei 2019

De Bijbel is vooral bekend vanwege grote verhalen: over Abraham en Izak en Jakob, over Mozes, over de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn, over Saul en David, over Elia, over de geboor te van Jezus, zijn genezingen, zijn woorden, zijn lijd

Lees verder
zaterdag, 16 maart 2019

Met politieke discussies over een klimaatakkoord, met stakende leerlingen en een mars voor het klimaat kunnen we er niet omheen: het klimaat is hot. We kunnen sowieso niet om het klimaat heen: want we leven er middenin en zijn er onlosmakelijk mee verb

Lees verder
maandag, 14 januari 2019

Lastige vraag! De mensen van de zgn. Nashville-verklaring probeerden erg duidelijk te zijn: in de kerk kunnen we alleen meegaan in de huwelijksrelatie tussen één man en één vrouw. Alles wat daarbuiten valt moet afgewezen worden als onbijbels. Het klink

Lees verder
adminHome