Dank!

op zondag, 30 september 2018

Het overweldigende afscheidsweekend van zaterdag 22 en zondag 23 september heeft ons diep geraakt. De mensen die aan ons voorbijgaan, de blikken in de ogen, de verhalen die in mensen schuilgaan: het was prachtig, teveel om op te noemen. Wat overheerst is dankbaarheid. Dankbaarheid voor zeven jaren met zowel lastige als prachtige momenten. Ooit werd mij gezegd: ‘het ambt van predikant heeft chaotiserende trekken’. Ik heb ze ervaren, maar de schoonheid overheerst ruimschoots! Dank voor uw en Uw aandeel daarin! Achtmaal werd mij zondag 23 september toegezongen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn!’ Eenmaal geef ik het u terug: ‘Ga met God en Hij zal met u zijn!’

Mede namens Sonja een hartelijke groet, en toch, op de een of ander manier: tot ziens!

Ds. Cor Baljeu

Evert NieuwkoopDank!