Lezing Arnold Huijgen: ‘Maria’ Icoon van genade

In protestantse kerken horen we verhalen over Maria vooral in de Kersttijd. Zij krijgt een bescheiden rol als moeder van Jezus. In de katholieke traditie heeft Maria een veel belangrijker plaats gekregen.

Vorig jaar verscheen een boek over Maria van de hand van de protestantse theoloog Arnold Huijgen. Hoe meer Huijgen over Maria las, hoe meer hij ging beseffen dat Maria in de protestantse traditie niet de aandacht heeft gekregen die zij verdient. In zijn zoektocht ging Huijgen terug naar de Bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen: als Joods meisje, als moeder van Gods Zoon en moeder van de gelovigen.

Hoe werd zij gewaardeerd in de traditie en wat zou Maria vandaag kunnen betekenen?

Geen oproep tot grote Maria-verering, wel een pleidooi om in de protestantse kerken vaker bij haar stil te staan.

Het boek van Huijgen – “Maria, icoon van genade” werd verkozen tot het beste theologische boek van 2021.

Het Beraad van Kerken in Pijnacker heeft Arnold Huijgen uitgenodigd om naar Pijnacker te komen en over de bevindingen in zijn boek te vertellen.

Op donderdagavond 3 november om 20.00 uur zal hij spreken in het ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2 in Pijnacker.

Van harte uitgenodigd!