Toerusting

Toerusting

Vanuit de vier wijkgemeenten worden bijeenkomsten georganiseerd waarop op gevarieerde wijze aandacht wordt besteed aan godsdienstige en maatschappelijke onderwerpen.

Op de Toerustingspagina’s van de verschillende wijken vindt u informatie over de volgende onderwerpen.

De Acker

 • Zangavonden
 • Alphacursus
 • Luisteren naar Gods stem *)
 • Boekentafel
 • Vrijdagmiddagontmoetingen
 • Santiago de Compostela *)
 • Kellerkring
 • Gavencursus

Ontmoetingskerk

 • Maaltijden
 • Cursussen
 • Lezingen
 • Discussieavonden
 • Kloosterweekend
 • Films

Dorpskerk

 • Loofhuttenfeest *)
 • Christendom en Joodse mystiek
 • Toen Jonas in de walvis zat
 • Bachs grote passie (over de Mattheuspassion)
 • Bijbelvertalen: de herziene Naardense Bijbel *)
 • Paulus in het oog van de storm. *)

*) Deze onderwerpen zijn al in de afgelopen maanden behandeld. De overige activiteiten staan nog open voor deelname.

tonvanderstoepToerusting