College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
College van Kerkrentmeesters

p/a Park Berkenoord 2
2641 CX Pijnacker
E: kerkrentmeesters@pknpijnackerdelfgauw.nl

voorzitter: (vacant)
scriba: (vacant)
penningmeester: Piet Hoogland

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vertegenwoordigers van de vier wijkgemeenten. Het beheer van de kerkgebouwen en enkele woningen is in handen van de kerkrentmeesters. Zij zorgen, dat de gebouwen goed onderhouden worden. Dat is vooral bij de monumentale Dorpskerk geen eenvoudige taak. Daarnaast beheren zij de financiële middelen van de gemeente. Daartoe stellen zij jaarlijks een begroting op en leggen na afloop van het boekjaar verantwoording af van de gedane uitgaven.

Samenstelling

Piet Hoogland
kerkrentmeester Dorpskerk, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Mark van den Berge
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Cok van den Berg
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester, waarnemend scriba De Acker
Arlo van Vliet
ouderling-kerkrentmeester De Acker
tonvanderstoepCollege van Kerkrentmeesters