Downloads

De volgende documenten kunnen als pdf-bestand worden gedownload.

 

Declaratieformulieren, Rouw- en Trouwdiensten, Tarieven, Overeenkomsten

Declaratieformulier voor “GASTSPREKERS/MUZIKANTEN”
Declaratieformulier voor “GEMAAKTE KOSTEN”
Protocol TROUWDIENSTEN 2015
Protocol ROUWDIENSTEN 2015
Tarieven TROUWDIENSTEN 2018
Tarieven BEGRAAFPLAATS Koningshof 2018
Tarieven ZAALHUREN 2018
Overeenkomst Periodieke Schenking aan de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw (PGPD)
Overeenkomst Periodieke Schenking aan de diaconie van de PGPD

Jaarrekeningen, begrotingen en verantwoording collecteopbrengsten

Begroting PGPD 2017 (vastgesteld 28 november 2016)
Jaarrekening PGPD 2017 (vastgesteld 25 juni 2018)
Accountantsrapport jaarrekening PGPD 2017
Begroting Diaconie PGPD 2017 (vastgesteld 28 november 2016)
Jaarrekening Diaconie PGPD 2017 (vastgesteld 25 juni 2018)
Controlerapport jaarrekening Diaconie PGPD 2017

Begroting PGPD 2018 (vastgesteld 27 november 2017)
Toelichting begroting PGPD 2018 (vastgesteld 27 november 2017)
Wijziging begroting PGPD 2018 (vastgesteld 25 juni 2018)
Begroting Diaconie PGPD 2018 (vastgesteld 27 november 2017)

Begroting PGPD 2019 (voorlopig vastgesteld 22 oktober 2018) 
Begroting PGPD 2019 toelichting (voorlopig vastgesteld op 22 oktober 2018)
Begroting Diaconie PGPD 2019 (voorlopig vastgesteld 22 oktober 2018)

Collecteopbrengsten oktober 2018

Overige documenten

Beleidsplan Diaconie PGPD 2017-2021 (vastgesteld 22 mei 2017)
Beleidsplan AK PGPD 2017-2021 (vastgesteld 27 maart 2017)
Plaatselijke Regeling PGPD
Verenigingsbesluit PGPD
Plaatselijk Reglement Begraafplaats Koningshof (2017)

evertDownloads