Jeugdwerk

Jeugdwerk

 

In onze kerk worden voor de verschillende leeftijdsgroepen activiteiten georganiseerd.

0 – 3 jarigen

Speelkerk

 

Kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn van harte welkom in de zaal naast de keuken waar iedere zondag oppas is voor de jongste kerkbezoekers.

Contactpersoon: Marjolein Lalleman

4 – 12 jarigen

Kinderkerk

 

Voor de kinderen van de basisschool wordt iedere week kinderkerk gehouden in een van de zalen in de kerk. Er zijn twee groepen: de jongste (groep 1 t/m 4) en de oudste (groep 5 t/m 8). De kinderen gaan voor de preek naar hun eigen ruimte. Daar behandelen ze met elkaar een verhaal volgens het schema van Kind op Zondag. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkzaal.

Contactpersoon: Aleid Boerma

De Kinderkerk helpt door het jaar heen ook bij het organiseren van diverse activiteiten.

In de herfstvakantie wordt de vakantiebijbelweek/FF Anders georganiseerd. Aan de hand van een thema worden verhalen verteld uit de bijbel, liedjes gezongen met een echte band en met elkaar geknutseld. In 2018 is het thema Zoek het uit! en ben je welkom op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober in de Ontmoetingskerk. Meer info lees je hier.

Verder wordt er ieder jaar het kinderkerstfeest gevierd. Met veel kinderen worden leuke knutselwerkjes gemaakt die met kerst gebruikt worden, zoals kaarten, hangers voor in de kerstboom en kerststukjes. Je bent welkom op zaterdag 15 december 2018, ook in de Ontmoetingskerk.

Op een zaterdagmiddag in het voorjaar worden alle kinderen en hun familie uitgenodigd voor een gezellige middag om met elkaar het paasfeest te vieren, de opstanding van Jezus.

12 – 16 jarigen

Jongerenkerk

 

De jeugd die op de middelbare school zit is welkom bij de jongerenkerk. De jongerenkerk wordt gehouden op de 2e, 3e, 4e en eventueel 5e zondag van iedere maand. De eerste zondag van iedere maand is ’s morgens of ’s avonds een jeugddienst in een van de kerken in Pijnacker-Delfgauw waar alle jongeren voor worden uitgenodigd. Op die zondag is er ’s morgens geen jongerenkerk. De jongeren gaan direct met de kinderen van de kinderkerk naar hun eigen ruimte De Verdieping en blijven daar tot het einde van de kerkdienst.

Contactpersoon: Hanneke Prins-Sterk

16 – 20 jarigen

Young & Holy

Jongeren van ca. 16 – 20 jaar die lid zijn van de Dorpskerk en Ontmoetingskerk komen eens in de maand bij elkaar om te eten en een gezellige avond met elkaar te hebben. Daarnaast is er een keer per maand een avond om met elkaar de bijbel te bestuderen o.l.v. ds Treuren.

Actuele data en plaats zijn te vinden in Centraal Contact onder het kopje van de Dorpskerk.

Wil je meer weten, neem dan contact op met onze jeugdouderling:
Ria Vreugdenhil
jeugdouderling Ontmoetingskerk
adminJeugdwerk