Toerusting

Toerusting

De commissie Vorming en toerusting initieert en ondersteunt activiteiten die gemeenteleden helpen om hun roeping om als kinderen van God te leven vorm te geven.
Heb je/hebt u een voorstel voor een activiteit die hierbij aansluit? Mail ons!
tonvanderstoepToerusting