Kerkdienst aanstaande zondag 10:00 uur

op 22-05-2022

Zondag 22 mei is het koor R&G (Rhytm & Goslpel Unity Choir) te gast in Kerk Delfgauw. Nou ja, te gast: ze oefenen elke maandag in onze kerk, en een aardig deel van het koor bestaat uit leden van Kerk Delfgauw. We lezen verder uit de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5. Hoe kunnen we goed leven in vrijheid? Daar gaat dit hoofdstuk over.

Er is tienerkerk, kinderkerk en peuterkerk. De kerkdienst is ook mee te vieren via www.kerkdelfgauw.nl/livestream.

Welkom
Lied You are good (R&G)
Bemoediging en groet
Gebed met gezongen Kyrië eleison LD301a
Loflied We are not ashamed (R&G)
Loflied Shackels (R&G)
Kindermoment
Kinderlied HH337 Hij alleen

Gebed
Lied HH509 Met Christus ben ik gekruisigd (3x)
Lezing Galaten 5 (NBV21)
Lied PS1 (DNP)
Preek
Meditatieve muziek
Lied Spirit of the living Lord (R&G)

Gebed
Lied HH547 Onze Vader
Collecte ondertussen Majesty (R&G)
Lied LD675 Geest van hierboven
Zegen

RobertKerkdienst aanstaande zondag 10:00 uur