Kerkdienst zondag 21 juli 10.00 uur

Voorganger: Irinda de Groen

Welkom
Zingen: Lied 207 De trouw en goedheid van de Heer
Bemoediging en groet
Gebed
Lezing van de wet
Lofliederen
HH 644 Jezus ik wil heel dicht bij u komen
HH 475 God maakt vrij

Kindermoment
Kinderlied: LEV – Voor alles is een tijd
Gebed
Lezing Psalm 34 1-9
Zingen: Psalm 34 vers 1, 2, 4

Preek
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 885 Groot is uw trouw o Heer
Gebed
Collecte
Zingen Lied 864 Laat ons de Heer lofzingen
Zegen