Kerkdienst aanstaande zondag 10:00 uur

op 25-09-2022

Zondag 25 september is er een heel bijzondere kerkdienst. Roel zal worden gedoopt, en zijn vrouw Joke zal haar doop vernieuwen. Beiden doen belijdenis van hun geloof. Al een paar jaar zijn zij betrokken bij Kerk Delfgauw. Via een Alpha cursus hebben ze het geloof herontdekt. Joke is als baby gedoopt, Roel niet. Vandaar dat Roel nu voor het eerst wordt gedoopt, en Joke haar doop vernieuwt.

Doopvernieuwing is een ritueel dat we in Kerk Delfgauw nog niet eerder hebben meegemaakt. Het is een ritueel dat sterk lijkt op de doopgedachtenis zoals we die op Stille Zaterdag al een aantal jaar gewend zijn. Meer informatie over doopvernieuwing vindt u door op internet te zoeken naar ‘doopvernieuwing PKN’. De landelijke synode heeft hier uitgebreid over nagedacht en stukken over geschreven.

Na de doop en doopvernieuwing volgen we het oecumenische leesrooster en lezen we een spannend Bijbelverhaal, Lucas 16:19-31, over de arme Lazarus en een rijke man die beiden sterven. God keert hun lot in het leven om na hun dood. Wat wil Jezus duidelijk maken met dit verhaal? Hoe het zit met hemel en hel, of toch iets anders?

 

Liturgie 25 september belijdenis & doop(vernieuwing)

Voorganger: ds. Robert Stigter

 Welkom

Lied LD686 De Geest des Heren heeft

Bemoediging en groet

Gebed

 

Onderwijzing HH502 Dooplied

Getuigenis

Belijdenis

Belofte en afkeer van het kwade

Geloofsbelijdenis gezongen: LD 340b

Water in doopvont

Gebed

Doop en doopvernieuwing

Welkom door gemeente

Doopkaarsen

Zegenlied HH61 De Here zegent jou

 

Kindermoment

Kinderlied Jozef had een jas

Gebed

Lezing Lucas 16:19-31 (NBV21)

Lied PS37:1,10 (DNP)

Preek

Meditatieve muziek J.S. Bach – Jesu bleibet meine freude

Lied HH553 Dank U, Heer, voor al wat leeft

 

Gebed

Collecte

Lied HH583 Glorie aan God

Zegen

RobertKerkdienst aanstaande zondag 10:00 uur