Kerkdienst zondag 5 februari 10:00 uur

op 5-02-2023

LITURGIE | OCHTENDDIENST | 5 FEBRUARI 2023 | KERK DELFGAUW
Voorganger: ds. Bas van Dieren

Welkom door de diaken van dienst
Lied Liedboek 653: 1 U kennen uit en tot U leven
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming
Lied Hemelhoog 367 Wij blijven geloven
Leefregels
Lied Hemelhoog 445:1, 2 en 3 Ik bouw op U / Gelovend ga ik / Ik bouw op U
Lied Hemelhoog 600: 1, 2 en 3 Jezus wat een heerlijke naam
Kindermoment door een gemeentelid
Kinderlied Oké4Kids 176 Namen van God
Kinderen gaan naar de kinderkerk, tieners (12-16 jaar) gaan naar de Xr-kerk
Gebed
Lezing Johannes 4:1-30 en 39-42 (NBV21)
Lied Hemelhoog 16 Als een hert dat verlangt
Preek: confronterende liefde
Meditatief orgelspel
Lied Liedboek 139: 1, 2 en 14 Heer, die mij ziet / Gij zijt zo diep / Doorgrond, o God
Gebed met gezamenlijk gesproken Onze Vader
Collecte
Lied Liedboek 653: 3 en 7 Gij zijt het water / O Christus, ons van God gegeven
Zegen, daarna gezongen amen

edwardKerkdienst zondag 5 februari 10:00 uur