Wijk informatie

Wie zijn wij?

Kerk Delfgauw is een hartelijke en veelkleurige geloofsgemeenschap waar mensen zich thuis voelen. We zijn onderdeel van de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. We willen gemeente zijn voor iedereen die met ons in de christelijke traditie wil staan en deel wil uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland, waarvan wij een wijkgemeente zijn. Kerk Delfgauw is een  gemeente met een prettige mix van een vertrouwde dorpssfeer met een meer ‘stadse’ dynamiek. Ook wat geloofsbeleving betreft is onze gemeente divers. We zijn een mix van confessionele, evangelische en oecumenische invloeden. Als gemeente  proberen we, vanuit verschillende generaties, met verschillende achtergronden en op verschillende manieren in het leven staand, samen vorm te geven aan het gemeente zijn. Alle gemeenteleden worden uitgenodigd om mee te bouwen  aan  de  gemeente.  Samen  vormen  wij  het lichaam van Christus. Vanuit ieders gaven, talenten en mogelijkheden is elk gemeentelid medewerker in de Wijngaard van de Heer. De wijkkerkenraad stimuleert en faciliteert dit, onder meer met goede planning, projectmatige aanpak en door mensen te wijzen op hun gaven.

Wat geloven wij?

Wij  geloven  in  God,  de  goede  Schepper  van  deze wereld. Wij geloven dat Jezus Christus de Heer en Koning van deze wereld is. Hij heeft geleefd, geleden, is aan een kruis gedood, maar weer  opgestaan uit de dood om ons een nieuw leven te geven. Door zijn liefde en goedheid leven wij in vrijheid, als vergeven mensen. Als Zijn leerlingen voelen wij ons geroepen om goed te zijn voor elkaar, in het hier en nu. In woord en daad willen wij delen van Gods goedheid die wij zelf hebben ervaren. Wij bouwen mee aan zijn Koninkrijk van gerechtigheid en barmhartigheid. Niet omdat wij zelf zo sterk zijn, maar omdat de Heilige Geest ons leert om te leven zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd. Wij geloven dat God aan het einde van de tijd alles goed zal maken wat nu niet goed zit. Ons leven zal tot zijn doel komen en de overledenen zullen opstaan uit de dood. Wie bij God horen zullen voor altijd thuis zijn in Gods hernieuwde wereld.

Onze missie

God wil door mensen heen werken om Zijn wereld tot een goede plek te maken. Wij voelen ons geroepen om er te zijn voor alle mensen in Delfgauw, Oude Leede en omgeving. Wie op zoek is naar spiritualiteit, willen wij laten delen in wat wij in de Bijbel hebben gevonden. Wie eenzaam is, willen wij opzoeken. Wie in nood verkeert, helpen. We willen samenwerken  met  alle  mensen  en  organisaties  van goede wil. Ook mensen verder weg willen wij met geld en gebed bijstaan als ze dat nodig hebben. We zien onszelf als rentmeesters van de aarde, en willen met anderen werken aan een meer duurzame en eerlijke wereld.

English translation

Beleid

Binnen de PKN is het zo geregeld dat iedere wijkgemeente een Plaatselijke-Regeling-Delfgauw moet opstellen. Dit is nodig omdat de PKN beslissingen over verschillende zaken, vaak principiële kwesties, aan de wijkgemeenten overlaat.

De plannen en visie van de wijkkerkenraad Delfgauw zijn verwoord in het Beleidsplan.

Zaal verhuur

Het goed bereikbare ‘Kerkelijk Centrum Delfgauw’ heeft behalve de kerkzaal ook nog diverse andere ruimten die gehuurd kunnen worden.
Zoals de zalen ´Parels´ en ´Sterren´ en ook de ´Ontmoetingsruimte´.
Alle ruimten zijn voor mindervaliden bereikbaar.
Er zijn vele mogelijkheden, zoals met of zonder catering en media voorzieningen.

Zie voor een overzicht van alle mogelijkheden de prijslijst van de PGPD-gebouwen:  Tarieven ZAALHUREN 2024.

U kunt ook contact opnemen met onze gastvrouw (beheerder) voor meer informatie: bel 06 391 201 39  of e-mail naar:  gastvrouw@kerkdelfgauw.nl

Financiën

Wilt u bijdragen, dan kan dat via een van de volgende nummers:

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
NL56 RABO 0354 4041 64

Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
NL77 RABO 0354 4147 47

De kerk kan alleen bestaan door de vrijwillige giften van gemeenteleden. Door het jaar heen ontvangen wij als gemeente geld uit collecten of van gulle gevers tijdens bijvoorbeeld een huisbezoek. Soms laten gemeenteleden bij hun overlijden iets na aan de kerk. En één keer per jaar is er de Actie Kerkbalans. Hierbij geven gemeenteleden aan wat zij het komende jaar financieel willen bijdragen aan het bestaan van de gemeente. Waarom die bijdrage? Zie De zegen van Actie Kerkbalans.

Het meeste werk in de gemeente wordt overigens belangeloos verzet door vrijwilligers die zich geroepen voelen tot een bepaalde taak.

Meer informatie

Wilt u lid worden van onze gemeente, neem dan contact op met ouderling-scriba Marijke Mourits.

Meer informatie over organisatie en financien van de gemeente vindt u op http://www.pknpijnackerdelfgauw.nl/organisatie.