Organisatie

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Wijkgemeente Delfgauw
t.a.v. Marijke Mourits, scriba
p/a Weesmeesterstraat 14
2645 MC Delfgauw
E: scriba@kerkdelfgauw.nl
T: 015-2620867

Moderamen (dagelijks bestuur)

ds. Robert Stigter predikant
Lennart de Prieëlle diaken voorzitter
Marijke Mourits ouderling scriba
Maarten Braat ouderling
Rinie ouderling-kerkrentmeester

De wijkgemeente Delfgauw maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Er zijn nog drie wijken in Pijnacker: De Acker, de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk.

Wij horen bij de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland.

De koers van iedere wijkgemeente wordt uitgezet door de wijkkerkenraad. Deze bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant. De diakenen zorgen ervoor dat de kerk hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben, dichtbij of ver weg. Ouderlingen hebben samen met de predikant de pastorale zorg voor de gemeenteleden. Enkele ouderlingen, de zogenaamde kerkrentmeesters, hebben als speciale taak dat zij zorg dragen voor de financiën van de kerk.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de wijkgemeente, en wordt gevormd door dominee, voorzitter, scriba en een vertegenwoordiger van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Naast de kerkenraad hebben wij in Delfgauw ook pastoraal bezoekers: mensen die geen deel uitmaken van de kerkenraad, maar zich inzetten om met een luisterend oor mensen op te zoeken.

Voor zaken die breder gaan dan één wijk is er de Algemene Kerkenraad. Daarin zitten vertegenwoordigers uit de vier wijkgemeenten.

Oecumene

KerkDelfgauw doet oecumenisch mee met het Beraad van kerken Pijnacker en Delfgauw. We hebben ook nauwe banden met de katholieke Sacramentskerk en de Protestantse wijkgemeente Immanuel.

Met hen hebben we twee keer per jaar een gezamenlijke kerkdienst: in de Week van gebed in januari en in de Vredesweek in september. Deze gezamenlijke kerkdiensten zijn afwisselend in het Kerkelijk Centrum Delfgauw en de Vredeskerk in Delft. Deze kerkdiensten worden voorbereid door de oecumenische commissie, waarin vertegenwoordigers uit alle drie de kerken zitten. Afwisselend gaan de voorgangers van de drie kerken voor. Een derde jaarlijks moment dat we samen vieren is de vastenmaaltijd, die kort voor Pasen gezamenlijk wordt gehouden.

Ouderlingen en predikant

René Hofman
pastoraal ouderling Kerk Delfgauw
Foto van Marijke Mourits
Marijke Mourits
ouderling-scriba Kerk Delfgauw

Weesmeesterstraat 14 2645 MC Delfgauw

015-2620867
Foto van Maarten Braat
Maarten Braat
ouderling discipelschap Kerk Delfgauw
Lonneke de Graaff
pastoraal ouderling Kerk Delfgauw, voorzitter pastoraal overleg
Erik Vos
pastoraal ouderling Kerk Delfgauw, contactpersoon Pastoraat
06-13724896
ds. Robert Stigter
predikant Kerk Delfgauw, vicevoorzitter Algemene Kerkenraad

Delftsestraatweg 179a 2645 BA Delfgauw

06-43006247
Foto van Arie Mallegrom
Arie Mallegrom
jeugdouderling Kerk Delfgauw

Diakenen

Foto van Lennart de Prieelle
Lennart de Prieëlle
diaken-voorzitter Kerk Delfgauw, voorzitter College van Diakenen
Foto van Irinda de Groen
Irinda de Groen
diaken Kerk Delfgauw
Greet Beers
diaken Kerk Delfgauw
Gerard de Ruiter
diaken Kerk Delfgauw, lid Algemene Kerkenraad

Kerkrentmeesters

Walter Austmann
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw

bevestigd op 19 juni 2022

Rolf Bruins
Ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Rinie
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Foto van Mariska Idema
Mariska Idema
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw, penningmeester College van Kerkrentmeesters

Ondersteuning

Jolanda van Wijk
Gastvrouw Kerk Delfgauw
06-39120139
adminOrganisatie