Organisatie

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Wijkgemeente Delfgauw
t.a.v. Marijke Mourits, scriba
p/a Weesmeesterstraat 14
2645 MC Delfgauw
E: scriba@kerkdelfgauw.nl
T: 015-2620867

Moderamen (dagelijks bestuur)

(vacant)predikant
Pieter Potouderling voorzitter
Marijke Mouritsouderling scriba
Maarten Braatouderling
Walter Austmannouderling-kerkrentmeester
Greet Beersdiaken

De wijkgemeente Delfgauw maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Er zijn nog drie wijken in Pijnacker: De Acker, de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk.

Wij horen bij de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland.

De koers van iedere wijkgemeente wordt uitgezet door de wijkkerkenraad. Deze bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant. De diakenen zorgen ervoor dat de kerk hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben, dichtbij of ver weg. Ouderlingen hebben samen met de predikant de pastorale zorg voor de gemeenteleden. Enkele ouderlingen, de zogenaamde kerkrentmeesters, hebben als speciale taak dat zij zorg dragen voor de financiën van de kerk.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de wijkgemeente, en wordt gevormd door dominee, voorzitter, scriba en een vertegenwoordiger van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Naast de kerkenraad hebben wij in Delfgauw ook pastoraal bezoekers: mensen die geen deel uitmaken van de kerkenraad, maar zich inzetten om met een luisterend oor mensen op te zoeken.

Voor zaken die breder gaan dan één wijk is er de Algemene Kerkenraad. Daarin zitten vertegenwoordigers uit de vier wijkgemeenten.

Oecumene

KerkDelfgauw doet oecumenisch mee met het Beraad van kerken Pijnacker en Delfgauw. We hebben ook nauwe banden met de katholieke Sacramentskerk en de Protestantse wijkgemeente Immanuel.

Met hen hebben we twee keer per jaar een gezamenlijke kerkdienst: in de Week van gebed in januari en in de Vredesweek in september. Deze gezamenlijke kerkdiensten zijn afwisselend in het Kerkelijk Centrum Delfgauw en de Vredeskerk in Delft. Deze kerkdiensten worden voorbereid door de oecumenische commissie, waarin vertegenwoordigers uit alle drie de kerken zitten. Afwisselend gaan de voorgangers van de drie kerken voor. Een derde jaarlijks moment dat we samen vieren is de vastenmaaltijd, die kort voor Pasen gezamenlijk wordt gehouden.

Ouderlingen en predikant

 •   Predikant – vacant

  predikant Kerk Delfgauw

  Neem voor pastorale zorg contact op met pastoraat@kerkdelfgauw.nl.
  Voor overige vragen: scriba@kerkdelfgauw.nl.

 • Erik Vos

  pastoraal ouderling Kerk Delfgauw, contactpersoon Pastoraat
  pastoraat@kerkdelfgauw.nl
  06-13724896
 • Gertjan Lugthart

  jeugdouderling Kerk Delfgauw
  jeugdwerk@kerkdelfgauw.nl

  bevestigd op 9 juli 2023

 • Lonneke de Graaff

  pastoraal ouderling Kerk Delfgauw, voorzitter pastoraal overleg
  pastoraat@kerkdelfgauw.nl
 • Foto van Maarten Braat

  Maarten Braat

  ouderling discipelschap Kerk Delfgauw
  discipelschap@kerkdelfgauw.nl
 • Foto van Marijke Mourits

  Marijke Mourits

  ouderling-scriba Kerk Delfgauw
  scriba@kerkdelfgauw.nl
  015-2620867

  Weesmeesterstraat 14
  2645 MC Delfgauw

 • Pieter Pot

  ouderling-voorzitter Kerk Delfgauw
  voorzitter@kerkdelfgauw.nl

  bevestigd op 9 juli 2023

 • René Hofman

  pastoraal ouderling Kerk Delfgauw
  pastoraat@kerkdelfgauw.nl

Diakenen

 • Gerard de Ruiter

  diaken Kerk Delfgauw, lid Algemene Kerkenraad
 • Greet Beers

  diaken Kerk Delfgauw
 • Foto van Lennart de Prieelle

  Lennart de Prieëlle

  diaken Kerk Delfgauw, voorzitter College van Diakenen

Kerkrentmeesters

 • Mark van den Berge

  ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw, lid Algemene Kerkenraad

  bevestigd op 9 juli 2023

 • Rinie

  ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
 • Rolf Bruins

  Ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
 • Walter Austmann

  ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw

Ondersteuning

 • Arthur Rebel

  Kerkelijk werker Kerk Delfgauw
  arthur@kerkdelfgauw.nl
 • Jolanda van Wijk

  Gastvrouw Kerk Delfgauw
  gastvrouw@kerkdelfgauw.nl
  06-39120139