Organisatie

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Wijkgemeente Delfgauw
t.a.v. Marijke Mourits, scriba
p/a Weesmeesterstraat 14
2645 MC Delfgauw
E: scriba@kerkdelfgauw.nl
T: 015-2620867

Moderamen (dagelijks bestuur)

ds. Robert Stigter predikant
Lennart de Prieëlle diaken voorzitter
Marijke Mourits ouderling scriba
Arie van der Velden ouderling
Christel Wesdorp ouderling-kerkrentmeester

De wijkgemeente Delfgauw maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Er zijn nog drie wijken in Pijnacker: De Acker, de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk.

Wij horen bij de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland.

De koers van iedere wijkgemeente wordt uitgezet door de wijkkerkenraad. Deze bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant. De diakenen zorgen ervoor dat de kerk hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben, dichtbij of ver weg. Ouderlingen hebben samen met de predikant de pastorale zorg voor de gemeenteleden. Enkele ouderlingen, de zogenaamde kerkrentmeesters, hebben als speciale taak dat zij zorg dragen voor de financiën van de kerk.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de wijkgemeente, en wordt gevormd door dominee, voorzitter, scriba en een vertegenwoordiger van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Naast de kerkenraad hebben wij in Delfgauw ook pastoraal bezoekers: mensen die geen deel uitmaken van de kerkenraad, maar zich inzetten om met een luisterend oor mensen op te zoeken.

Voor zaken die breder gaan dan één wijk is er de Algemene Kerkenraad. Daarin zitten vertegenwoordigers uit de vier wijkgemeenten.

Oecumene
KerkDelfgauw doet oecumenisch mee met de Raad van kerken in Delft. We hebben nauwe banden met de katholieke Sacramentskerk en de gereformeerde Immanuëlparochie.

Met hen hebben we twee keer per jaar een gezamenlijke kerkdienst: in de Week van gebed in januari en in de Vredesweek in september. Deze gezamenlijke kerkdiensten zijn afwisselend in het Kerkelijk Centrum Delfgauw en de Vredeskerk in Delft. Deze kerkdiensten worden voorbereid door de oecumenische commissie, waarin vertegenwoordigers uit alle drie de kerken zitten. Afwisselend gaan de voorgangers van de drie kerken voor. Een derde jaarlijks moment dat we samen vieren is de vastenmaaltijd, die kort voor Pasen gezamenlijk wordt gehouden in de Wippolder. We proberen om de contacten met andere kerken in Delft verder uit te bouwen.

Predikant en ouderlingen

Yolanda Stiefelhagen
ouderling missionair Kerk Delfgauw
Rianne Boerefijn
ouderling Kerk Delfgauw
Marijke Mourits
ouderling-scriba Kerk Delfgauw

Weesmeesterstraat 14 2645 MC Delfgauw

015-2620867
Maarten Braat
ouderling leren Kerk Delfgauw
ds. Robert Stigter
predikant Kerk Delfgauw

Delftsestraatweg 179a 2645 BA Delfgauw

06-43006247
Arnold
ouderling Kerk Delfgauw
Arie van der Velden
ouderling Kerk Delfgauw, voorzitter pastoraal overleg
015-3692068
Arie Mallegrom
jeugdouderling Kerk Delfgauw

Diakenen

Lilian Bergsma
diaken Kerk Delfgauw
Lennart de Prieëlle
diaken-voorzitter Kerk Delfgauw, voorzitter College van Diakenen
Irinda de Groen
diaken Kerk Delfgauw

Kerkrentmeesters

Mark van den Berge
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Mariska Idema
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Cok van den Berg
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Christel Wesdorp
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw

Ondersteuning

Jacqueline Vreugdenhil (tijdelijk)
Gastvrouw Kerk Delfgauw
06-39120139
adminOrganisatie