Rooster van ambten en taken

In het rooster van ambten en taken staat iedereen die in een taak heeft of een ambt bekleedt in de kerkdiensten van Kerk Delfgauw.

Roosterwijzigingen graag doorgeven via rooster@kerkdelfgauw.nl.

Aanvangstijden kerkdiensten:

  • zondagochtend 10.00 uur
  • zondagavond 19.00 uur
  • doordeweeks 19.30 uur

Uitzonderingen:

  • Stille Zaterdag 20.30 uur
  • Emmaüsviering 20.00 uur
  • Kerst Praise 19.30 uur
  • Kerstnachtdienst 22.00 uur
  • Oudejaarsdienst 19.00 uur (in 2022: 19.30 uur)
edwardRooster