Gemeentegroeigroepen

In Kerk Delfgauw hebben we GemeenteGroeiGroepen waarin deelnemers samen in de Bijbel lezen, doorpraten, bidden en pastoraal voor elkaar zorgen. Die groepen komen dit jaar ook bij elkaar. Zes van hun bijeenkomsten gaan nu inhoudelijk ook over het thema ‘Feest van het Koninkrijk’ en zijn nadrukkelijke open avonden voor iedereen die mee wil doen. De overige zes bijeenkomsten zijn ter eigen invulling van de groepen.

Feest van het Koninkrijk

In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. En Hij zendt ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk – is het al aangebroken, of komt het nog? Hoe raakt het aan thema’s als gerechtigheid, duurzaamheid, genezing, bevrijding, vergeving, en het verstaan van Gods stem? En wat betekent het voor ons gemeente-zijn?

Het boek Feest van het Koninkrijk (Ronald Westerbeek) is geschreven om gebruikt te worden voor een verdiepend gemeenteproject. In zes themahoofdstukken gaan we de zes bedes in het Onze vader verkennen en toepassen. We zullen zien dat het Koninkrijk van God geen ongrijpbaar idee is, maar dat het alles te maken heeft met deze concrete aarde waarop we leven. 

Thema 1:     Onze Vader in de hemel, laat uw naam worden geheiligd
                    God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen

Thema 2:     Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel
God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heelmaking

Thema 3:     Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben
God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheid te zijn

Thema 4:     Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is
Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven

Thema 5:     En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze
God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap zijn

Thema 6:     Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst

In verband met de coronamaatregelen moet u zich wel vooraf aanmelden. Dat kan via de groepsleiders:

Dinsdagavond
20.00 uur – 22.00 uur
Arie van der Velden
015-3692068
arieriavelden@gmail.com 

Woensdag overdag (+ lunch)
11.45 uur – 13.45 uur
Arie van der Velden
Contactgegevens zie hierboven

Woensdagavond
20.00 uur – 22.00 uur
Kero Oerlemans
06-33704508
kero.oerlemans@hetnet.nl 

Zondagavond
20.00 uur – 22.00 uur
Hilde Stigter
06-4998533
hildestigter@gmail.com

Of via Maarten Braat (06-53583113) of Yolanda Stiefelhagen (06-26781803) of discipelschap@kerkdelfgauw.nl.

Voor alle groepen zijn de bijeenkomsten in het Kerkelijk Centrum.

Schema met bijeenkomsten voor 2020-2021:

edwardGemeentegroeigroepen