Gemeentegroeigroepen

Komend jaar gaan we weer van start met een aantal Bijbelkringen. Er zijn er op dit moment 7 te weten:

De zondag sportgroep, zij komen meestal om de week op zondag na de kerkdienst samen, maar – zoals het een bewegende sportgroep betaamd – kan dat ook zomaar wijzigen wat middels hun whatsapp groep dan weer wordt gedeeld. Zij werken met losse onderwerpen (via bijvoorbeeld podcasts), maar gebruiken als rode draad dit jaar het boekje Genadeloos goed van Arie de Rover. Kenmerkend voor deze groep is dat je met een lees/luisteropdracht jouw individuele sport beoefend op het voor jou beste tijdstip. Op de zondag van de samenkomst wordt er dan over het thema met elkaar doorgepraat.

Alle overige groepen hierna genoemd,  komen elke drie weken op een vaste tijd en dag bij elkaar. Het rooster voor de komende periode volgt later op de website.

Sunday smallgroup, English spoken bible study small group for internationals. As the church of all christians in Delfgauw, we really like to meet with inhabitants of Delfgauw and Oude Leede who do not speak Dutch well enough to participate in our Dutch spoken small groups. Interested? See contact information below.

De zondagavond groep, het kenmerk van deze groep is dat de meeste deelnemers volgens een vooraf afgesproken rooster zelf een avond voorbereiden aan de hand van het gekozen materiaal. Deze groep zal nog een keuze maken tussen Geloven doe je zo, van Anne van Olst of De gereedschapskist van de Heilige Geest van ds. M.M. van Campen.

De maandagochtend groep, ziet graag dat ook mannen de weg weten te vinden naar hun positieve bijeenkomsten waar diepgaande gesprekken afgewisseld worden met gezelligheid en creativiteit. Iedereen mag aansluiten, maar wat extra mankracht zouden de deelnemers erg fijn vinden. Deze groep gaat werken met  De gereedschapskist van de Heilige Geest.

De woensdag lunchgroep. Na een (h)eerlijke lunch wordt er in deze groep aan de hand van een studie dieper ingegaan op vrouwen in de Bijbel (Putten uit de Bron van Tineke Tuinder). Als dat boekje uit is overweegt deze groep verder te gaan met Hoogte punten in het heilige land van ds.René van loon. Deze groep kan zeker wat uitbreiding hebben, dus sla thuis de lunch eens af en kom mee eten en meepraten.

Op woensdag avond zijn er twee groepen, dus een ruime keuze om bij aan te sluiten. We delen deze groepen in met de naam van de leider.

Zowel De groep van Arie als de groep van Kero gaat een studie doen aan de hand van het GGG materiaal aangereikt door het evangelisch werkverband. Dit jaar staan daarin de eerste 11 hoofdstukken van Genesis op het menu in En God zag dat het TOV was. De groep van Arie verwacht af en toe een uitstapje te maken naar Putten uit de Bron.

Hierna volgen van de verschillend titels die behandeld worden een korte toelichting. Bekijk voor jezelf eens wat jou aanspreekt en sluit je dan aan bij die groep. Komen al die momenten je niet uit en wil je toch aansluiting, meldt je dan aan bij ouderling leren Maarten Braat, dan bekijken we of er meer gemeenteleden of andere belangstellenden zijn die op een ander tijdstip een studie willen doen. Bij genoeg aanmeldingen starten we dan een nieuwe groep. Ook als je meer informatie wil kun je bij Maarten terecht op de volgende contact manieren (ways of contact):

En God zag dat het TOV was

GGG-materiaal 2023-2024

‘En God zag dat het tov (goed) was.’ Zevenmaal lezen we deze uitspraak in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, waarin we kennismaken met God. Hij is trots op en blij met wat Hij gemaakt heeft. Zijn scheppingswerk is zeer goed gelukt en Hij hoopt dat de mens, in wiens handen Hij al dat moois heeft gelegd, er net zo blij mee zal zijn en er goed voor zal zorgen. Helaas pakt het anders uit. God krijgt er spijt van dat Hij de mens gemaakt heeft. Toch is dat niet het einde van het verhaal. Dit gespreksboekje voor Gemeente Groeigroepen en huiskringen behandelt teksten uit de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Genesis betekent begin, oorsprong, en gaat over oeroude vragen van de mens: Waar kom ik vandaan? Waarom leef ik? Wat is de herkomst van het kwaad? En: is er toekomst voor de mens, en voor onze groene planeet aarde? Zo vind je in teksten over het begin antwoorden op de vragen van vandaag.

Hoogtepunten in het Heilige land

Bijbelstudies over plaatsen in Israël (Ds. Rene van Loon)

Jeruzalem, Bethlehem, Kapernaüm, Jericho: plaatsen die tot de verbeelding spreken. Het is een ontdekkingstocht om van zulke plaatsen na te gaan welke gebeurtenissen zich daar hebben afgespeeld. Dat levert verrassende en aansprekende verbanden op.
Wie de strategische ligging van Kapernaüm op zich laat inwerken, begrijpt opeens waarom Jezus daar zo vaak was. Wie de geschiedenis van de Olijfberg voor ogen heeft, leest het verslag van de hemelvaart met andere ogen. Wie zich realiseert hoe dicht Bethlehem bij Jeruzalem ligt, begrijpt opeens dat de herders uit de Kerstgeschiedenis geen gewone herders waren, maar fokkers van Paaslammeren.
Zo heeft elke plaats een eigen boodschap. Dit inspirerende boek bevat twaalf Bijbelstudies over plekken in het Heilige Land. Het is te gebruiken in Bijbelkringen, maar is ook een uitstekende voorbereiding voor een reis naar Israël. Meer informatie vindt u op www.hoogtepunteninhetheiligeland.nl
René van Loon is predikant van de hervormde wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam en is als gastpredikant ook al een aantal keer bij ons voorgegaan.

Geloven doe je zo

De twaalf artikelen van het geloof (Anne van Olst)

Een toegankelijk boek dat lezers uitnodigt om kennis te maken met het christelijk geloof.
In ‘Geloven doe je zo’ nodigt Anne van Olst lezers op een toegankelijke manier uit om zich open te stellen voor het christelijk geloof, ongeacht alle vragen en twijfels die zij hebben. Hoe te geloven in de christelijke God? Paradoxaal genoeg worstelen veel christenen met deze vraag. Dit boek geeft een antwoord aan de hand van een reis langs de twaalf artikelen van het geloof (de apostolische geloofsbelijdenis). In heldere taal laat Anne van Olst zien wat het christelijk geloof inhoudt en hoe je geloven kunt leren. Het boek is niet alleen geschreven voor christenen, maar voor iedereen die wil kennismaken met het christelijk geloof.

De Gereedschapskist van de Heilige Geest

De negen Geestesgaven (Ds. M.M. van Campen)

Jezus beloofde dat iedereen die in Hem gelooft de volgende tekenen zal doen: demonen uitdrijven, spreken in onbekende talen en zieken gezond maken.
In 1 Korinthe 12 noemt Paulus nog zes andere Geestesgaven die God aan de gemeente, als het lichaam van Christus, wil geven. Het zijn gereedschappen waarmee we onze bediening kunnen uitvoeren in afhankelijkheid van de Geest.
Als Jezus ons die Geestesgaven heeft beloofd, waarom zien we er dan nu zo weinig van? Hoe functioneerden die gaven eigenlijk in de tijd van Jezus, bij de eerste christengemeenten en in de kerkgeschiedenis? En hoe zouden we ze nu kunnen en moeten gebruiken? Dit bijbelstudieboek is geschikt voor een persoonlijke of gezamenlijke zoektocht naar de betekenis van de Geestesgaven in het verleden, het heden en de toekomst.

Genadeloos goed

(Arie de Rover)

Het kan zomaar. Alles goed doen maar toch fout zitten. Veel bezitten en niets hebben. Trouw gehoorzamen en toch je plicht verzuimen. Altijd thuis en toch vervreemd zijn. Verwelkomd worden en niet naar binnen willen. In God geloven maar God niet geloven. De theorie van genade kennen we allemaal: God heeft ons zo lief, dat Hij ons in Christus onze zonden vergeeft. Maar wat doet dat met je? Hoe kan je van deze genade leren leven? Die vraag is Arie de Rover het vaakst gesteld bij zijn lezingen. Want je leven verandert pas, als die genade dagelijkse praktijk voor je wordt. In Genadeloos goed vertelt Arie hoe je uit genade kunt leven en wat je ervan weerhoudt om dat te doen. En dat blijken nou juist de dingen te zijn waarvan je altijd dacht dat ze goed zijn: je opvoeding, je carrière, je geld, het streven naar geluk – zelfs je eigen geloof kan je in de weg zitten. Arie laat zien hoe je met al die ‘goede dingen’ op een gezonde manier om kunt gaan, zodat je leert hoe je de fantastische genade van God écht kunt beleven en uitleven. Genadeloos goed is een vervolg op Leven na de genadeklap, maar kan ook los daarvan worden gelezen.

Planning kringen 2023-2024

jaar maandag woensdag woensdag zondag vakantie en feestdagen
met lunch 2 groepen smallgroup*
2023 09.00-11.00 11.45-13.45 20.00-22.00 20.00-22.00
18-sep 20-sep 20-sep 24-sep
09-okt 11-okt 11-okt 08-okt ** herfstvakantie 14-10 t/m 22-10
30-okt 01-nov 01-nov 05-nov 1-11 dankdag voor gewas en arbeid, wo avond groep evt later (in overleg groep zelf)
20-nov 22-nov 22-nov 26-nov
11-dec 13-dec 13-dec 17-dec kerstvakantie 24-12 t/m 8-1
2024 08-jan 10-jan 10-jan 14-jan
29-jan 31-jan 31-jan 04-feb
26-feb 28-feb 28-feb 03-mrt voorjaarsvakantie 17-2 t/m 25-2
18-mrt 20-mrt 20-mrt 24-mrt 13-3 biddag voor gewas en arbeid
08-apr 10-apr 10-apr 14-apr stille week en pasen: 25-3 t/m 31-3
06-mei 08-mei 08-mei 12-mei meivakantie 27-4 t/m 5-5 (kan soms per school afwijken); 9-5 hemelvaartsdag
27-mei 29-mei 29-mei 02-jun
17-jun 19-jun 19-jun 23-jun
08-jul 10-jul 10-jul 07-jul ** zomervakantie 13-7 t/m 25-8
Behoudens tegen bericht via de groepsleider, vinden alle bijeenkomsten plaats in het Kerkelijk Centrum, Zuideindsweg 7 te Delfgauw.
Groepsleiders voor meer informatie:
Sportgroep is vanaf 24-9 elke twee weken op zondag na de kerkdienst,
behoudens onderling bericht van wijziging, (Boek: Genadeloos goed) Peter Boerefijn (06-18071166 f via boerefijnpeter@gmail.com)
* Smallgroup on sundays start information is following Unknown, as soon as we now who will be the leader information will be updated.
** Betreft een afwijkende datum ivm vakantie periode
Overige groepen:
maandag 09.00 – 11.00 uur De gereedschapskist van de Heilige Geest Rianne Boerefijn (06-16415164 of via vermeerrianne@hotmail.com)
woensdag 20.00 – 22.00 uur GGG materiaal: En God zag dat het TOV was Kero Oerlemans (06-33704508 of via kero.oerlemans@hetnet.nl)
woensdag 20.00 – 22.00 uur GGG materiaal: En God zag dat het TOV was Arie van der Velden (mobiel via Ria op 06-29190584)  (015-3692068) of via arieriavelden@gmail.com)
woensdag 11.45 – 13.45 uur Putten uit de bron van Tineke Tuinder Arie van der Velden (tel. en mail zie hierboven). Deze bijeenkomst begint met een lunch
zondag 20.00 – 22.00 uur Geloven doe je zo of De gereedschapskist HG Walter Austmann (06-38134396) of via walteraustmann@gmail.com)
Algemene informatie: Ouderling leren Maarten Braat Mail: leren@kerkdelfgauw.nl 
Telefoon: 06-53583113