Gemeentegroeigroepen

2019/2020: Dit is mijn lichaam

Het nieuwe materiaal voor de Gemeente Groei Groepen (GGG) heeft als thema Dit is mijn lichaam: de kracht van de geloofsgemeenschap in een individualistische samenleving.

Het thema van dit jaar is gekozen om een jaar lang stil te staan bij de heilzame werking van de geloofsgemeenschap op ons leven. Door het geloof worden wij als broers en zussen tot één lichaam gemaakt. We zijn leden van één gezin. Je bent niet alleen. Juist door de GGG kun je dat intens beleven. Daarom is bezinning en praktiseren van geloofsgemeenschap heilzaam voor je ziel en voor je functioneren in kerk en samenleving.

Dit is Mijn lichaam: verbondenheid tegenover verdeeldheid.
In onze maatschappij staan mensen steeds meer tegenover elkaar. Met een beroep op nationaliteit, ras of kleur worden mensen tegen elkaar uitgespeeld. Wat is het belangrijk om er telkens bij stil te staan dat Jezus Christus wereldwijd werkt door Zijn Geest. Dat Zijn lichaam wereldwijd is en dat door Zijn Geest er een diepe verbondenheid is ondanks alle verschillen van nationaliteit, ras of kleur. We zijn met elkaar verbonden door Hem in liefde. Dat doorbreekt denken waarbij mensen tegenover elkaar komen staan.

Dit is Mijn Lichaam: de uitdaging om elkaar te dienen en te waarderen in het Lichaam.
In een lichaam heeft alles elkaar nodig. Zo mogen wij elkaar dienen in het lichaam van Christus. Ieder met zijn unieke persoonlijkheid, passie en gave. Dat waarderen van elkaar en ook ervaren in de GGG en de plaatselijke geloofsgemeenschap is telkens een uitdaging en een verrijking voor je leven.

Dit is Mijn Lichaam: de werken van Jezus doen in deze wereld.
Als lichaam van Christus mogen wij Zijn werken voortzetten. Wij zijn Zijn handen en voeten. Wij zijn Zijn mond, wij mogen Zijn oren zijn. Wij mogen samen de gaven van de Geest laten functioneren tot heil van Christus. Zo vertegenwoordigen wij als lichaam van Christus Hem hier op aarde, opdat het Vaderhart van God door ons heen steeds meer openbaar mag worden.

Locaties en contactpersonen

Zondagavond
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum Delfgauw
Contactpersoon: Hilde Stigter, hildestigter@gmail.com | 06-49985331

Woensdagmiddag
Tijd: 11.45 uur – 13.45 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum Delfgauw
Start met een eenvoudige lunch.
Contactpersoon: Maarten Braat, maarten@m-j.nl | 06-53583113

Woensdagavond
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur, in huiselijke kring.
Contactpersoon: Kero Oerlemans, kero.oerlemans@hetnet.nl | 06-33704508

Donderdagavond
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur,  in huiselijke kring.
Contactpersoon: Arie van der Velden, arieriavelden@gmail.com | (015) 3692068

Voor de laatste twee groepen zijn er vooralsnog geen vaste adressen waar we samenkomen. Neem voor de locatie contact op met de contactpersoon van de betreffende groep.

Schema met bijeenkomsten voor 2019-2020:

edwardGemeentegroeigroepen