Activiteiten

Kerkdiensten

Iedere zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst in het Kerkelijk Centrum Delfgauw. Op de eerste zondag van de maand is er in 1 van de wijkgemeenten een jeugddienst/plusdienst om 19.00 uur. Elke tweede zondag van de maand is er om 19.00 uur een avond van Lofprijs en gebed of een Praiseavond in het Kerkelijk Centrum.

Lees hier verder over een kerkdienst in Kerk Delfgauw eruit ziet.

Jeugdwerk

Tijdens de kerkdienst is er voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar kinderoppas en speelgoed aanwezig in de Peuterkerk. De oudere kinderen volgen na het eerste deel van de kerkdienst hun eigen programma in de Kinderkerk  (4-12 jaar) of tienerkerk (12-16 jaar).

Door de weeks is er op vrijdagavond afwisselend Rock Solid (± 11-13 jaar) en iBible (± klas 2-4). Voor 16+ jongeren is er om de week op zondag OMG. Tijdens de zondagochtend diensten is er voor de tieners tienerkerk.

Groepen en kringen

Gemeentegroeigroepen

Onderlinge liefde, tijd voor elkaar, respect voor jouw mening. Samen lachen, samen huilen, samen bidden, (soms) samen zingen en ook samen de Bijbel openen. Leren van Jezus en leren van elkaar! Dat is een gemeentegroeigroep.

Gebedsgroepen

In (Kerk)Delfgauw hebben we meerdere gebedsgroepen. We bidden samen voor en met: Delfgauw (elke zondagavond), elkaar (elke donderdagmiddag), Kerk Delfgauw (elke 3e zondag na de dienst) en basisschool De Triangel (elke 3e vrijdag van de maand).

Handige Handen

Handige Handen is als club gestopt. De dames die nog door willen gaan met borduren, breien, kaarten maken e.d. kunnen ervoor kiezen om de opbrengst ervan te besteden aan Kerk Delfgauw.

Dit kan dan overgemaakt worden op rekening van de Diaconie Prot. Gem. Pijnacker/Delfgauw: NL77RABO 0354414747 o.v.v. Ons Fonds.

Koffieochtend

Één keer in de twee weken is er op dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 koffieochtend in Kerk Delfgauw.

Warmtemaaltijd

De derde zondag van de maand is er een warmtemaaltijd. de warmte van de ruimte, de warmte van het eten en de warmte van elkaar. Inloop 17:45 uur, de maaltijd start om 18:00 uur. Een vrijwillige bijdrage mag maar moet niet. Opgeven bij de Gastvrouw 06-39120139

Open van 10 tot 12 uur

Kerk Delfgauw is bijna iedere dag open voor inloop, een praatje en een kopje koffie of thee.