Wie is wie?

Wijkkerkenraad

De koers van iedere wijkgemeente wordt uitgezet door de kerkenraad. Deze bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant. De diakenen zorgen ervoor dat de kerk hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben, dichtbij of ver weg. Ouderlingen hebben samen met de predikant de pastorale zorg voor de gemeenteleden. Enkele ouderlingen, de zogenaamde kerkrentmeesters, hebben als speciale taak dat zij zorg dragen voor de financiën van de kerk.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de wijkgemeente, en wordt gevormd door dominee, voorzitter, scriba en een vertegenwoordiging van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Predikant en ouderlingen

René Hofman
pastoraal ouderling Kerk Delfgauw
Pieter Pot
ouderling-voorzitter Kerk Delfgauw

bevestigd op 9 juli 2023

Foto van Marijke Mourits
Marijke Mourits
ouderling-scriba Kerk Delfgauw

Weesmeesterstraat 14 2645 MC Delfgauw

015-2620867
Foto van Maarten Braat
Maarten Braat
ouderling discipelschap Kerk Delfgauw
Lonneke de Graaff
pastoraal ouderling Kerk Delfgauw, voorzitter pastoraal overleg
Gertjan Lugthart
jeugdouderling Kerk Delfgauw

bevestigd op 9 juli 2023

Erik Vos
pastoraal ouderling Kerk Delfgauw, contactpersoon Pastoraat
06-13724896
  Predikant – vacant
predikant Kerk Delfgauw

Diakenen

Foto van Lennart de Prieelle
Lennart de Prieëlle
diaken Kerk Delfgauw, voorzitter College van Diakenen
Greet Beers
diaken Kerk Delfgauw
Gerard de Ruiter
diaken Kerk Delfgauw, lid Algemene Kerkenraad

Kerkrentmeesters

Walter Austmann
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Rolf Bruins
Ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Rinie
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
Mark van den Berge
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw, lid Algemene Kerkenraad

bevestigd op 9 juli 2023

Ondersteuning

Jolanda van Wijk
Gastvrouw Kerk Delfgauw
06-39120139
adminWie is wie?