Toerusting

Zangavonden

Elke zondag zingen we in de dienst het lied van de maand. Dat is meestal een onbekend lied uit het nieuwe liedboek.
Tijdens de zangavonden studeren we deze liederen in.

Marcel Weijgerste geeft informatie over de melodie en de componist.
Ds. De Jong vertelt wat over de inhoud van de te zingen liederen.
Iedereen is welkom.
De zangavonden zijn gepland op 22 september, 13 januari en 23 mei.

Kom lekker meezingen.

Alphacursus

Als je ….

  • –  denkt: ‘er moet meer zijn’…
  • –  dat nooit denkt, maar wel van een goed gesprek houdt…
  • –  het leuk vindt nieuwe mensen te ontmoeten, die verschillendeopvattingen hebben over God, geloof en spiritualiteit…
  • –  Christen bent, maar de basis weer wilt opfrissen…
  • –  vrijblijvend wil weten wat het christelijk geloof inhoudt…

… dan is de Alpha-cursus iets voor jou!

Op dinsdag 15 september wordt een informatieavond gehouden in De Acker, aanvang 20.00 uur. De week daarop start de cursus op de dinsdagavond. In 10 bijeenkomsten en een weekend ontdek je op een

ontspannen manier wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon gezellig.

leuk en

De bijeenkomsten starten met een maaltijd, gevolgd door een inleiding en nabespreking in kleine groepen. Tijdens de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: Wie is Jezus?, Bidden: waarom en hoe? De bijbel lezen, Waarom en hoe leidt God ons? Hoe zit het met de kerk? en Wat kan ik het best met de rest van mijn leven doen?

Heb je belangstelling voor de Alphacursus, kijk dan op www.alpha-cursus.nl.
Contactpersoon: Mirjam van Vliet, telefoon 06-20997105 mirjamvanvliet40@icloud.com

Themacursus ‘Luisteren naar Gods stem’

Bidden is niet alleen spreken tot God,
maar ook luisteren naar God. Luisteren
naar zijn spreken tot ons. Dat moet je
leren. In deze cursus oefenen we ons in
het ons richten op God en het herkennen van zijn stem. Met eenvoudige oefeningen word je geholpen de Bijbel te lezen met in het achterhoofd de vraag ‘Wat wil God in dit gedeelte tegen mij persoonlijk zeggen?’ Het gaat in deze cursus niet om het aanleren van trucjes, maar om verdieping van je relatie met God. Zo ontdek je ook dat Hij op een unieke manier zijn weg met je gaat. Hij wil niets liever dan communiceren met ons en ons inzetten in het verspreiden van zijn Evangelie. De cursus bestaat uit drie avonden en wordt gegeven op woensdag 30 september, woensdag 14 oktober en woensdag 28 oktober. De cursus wordt in De Acker gehouden. Graag opgave van te voren in verband met het bestellen van het cursusmateriaal.

Contactpersoon: ds. Jelke de Jong

Boekentafel

Lezen bouwt je op!
Zondag 15 november en 5 juni staat er na de ochtenddienst in de hal van de kerk een boekentafel. Bedenk eens over welk onderwerp je wat meer zou willen weten.

Vrijdagmiddagontmoetingen

In het komende seizoen gaan we
door met de
vrijdagmiddagontmoetingen. Deze
bijeenkomsten zijn voor de wat
oudere gemeenteleden bedoeld,
maar uiteraard is iedereen welkom. Er komen onderwerpen aan de orde die leven bij de doelgroep. ‘Gastsprekers’ van binnen en buiten de gemeente zorgen meestal voor een inleiding en gaan daarover het gesprek aan met de deelnemers.

In het vorige seizoen kwamen onderwerpen aan de orde zoals ‘Voorbereidingen voor de laatste levensreis’, ‘Geloven en kleinkinderen’ en ‘Verdriet’. Onderwerpen in het nieuwe seizoen staan nog niet allemaal vast, maar zullen tijdig worden aangekondigd. Inbreng van thema’s is zeer welkom!

We verwachten dit seizoen weer circa 5 vrijdagmiddagontmoetingen te houden. In de kalender staat maandelijks een vrijdagmiddag gereserveerd. Welke data definitief doorgaan wordt later bekend gemaakt.
De bijeenkomsten vinden plaats in de Acker en duren van 14.30- 16.30 uur. Daarna is er gelegenheid om gezellig nog wat met elkaar na te praten en wat te drinken.

Contactpersoon: Klaas Krijgsheld; krijgsheld@hetnet.nl

Op de fiets naar Santiago de Compostella

Adri Mol fietste in 2012 in vijf weken van Pijnacker naar Santiago de Compostella in Spanje. Hij komt met veel foto’s vertellen over zijn ervaringen onder het motto “Het gaat zoals het gaat, maar het gaat altijd anders”. Hij brengt ook de kaarten en de routeboeken mee die hij gebruikt heeft.

Het beloofd een boeiende lezing te worden, waarbij uiteraard ook ruimte is om vragen te stellen.
De avond wordt gehouden op donderdag 26 november en begint om 20.00 uur.

Kellerkring

Timothy (Tim) Keller is een Amerikaanse predikant
en de oprichter van de Redeemer Presbyterian Church
in Manhattan. Zijn preken worden wekelijks door zeer
velen over de gehele wereld beluisterd.
De boodschap van Tim Keller richt zich op moderne
mensen. Zijn uitleg van de Bijbel is onder andere voor ongelovigen, twijfelaars, maar zeker ook gelovigen worden tot nadenken bewogen.
Dit jaar zijn we bezig met het boek ‘ Goed Werk, ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld’, waarin Tim Keller met diep inzicht en vaak verrassende inzichten laat zien dat de wijsheid van de Bijbel ons echt verder brengt als het om ons dagelijks werk gaat. De Christelijke visie op werk, dat we werken om anderen te dienen, niet onszelf, brengt evenwicht in ons werk e?n in ons persoonlijk leven.
We zijn pas begonnen met dit boek, dus heeft u interesse, dan kunt u nog gemakkelijk aansluiten. De Kring komt circa e?e?nmaal per maand bij elkaar, bij een van de leden thuis en bespreekt dan e?e?n of twee hoofdstukken. Nadere informatie kunt u krijgen via Peter de Vries (tel: 3692513)

Gavencursus

In de bijbel lezen we op verschillende plaatsen dat God verschillende talenten of gaven geeft aan de mensen. Niet alleen aan de mensen in de tijd van de bijbel, maar ook nu. We hebben allemaal talenten of gaven gekregen, maar zijn we ons er ook bewust van? Vind je het
moeilijk om ‘zomaar’ te zeggen
waar je gaven en
mogelijkheden liggen. Waar
ben je goed in? Wat vind je
leuk om te doen? Hoe kijkt
God tegen de talenten of gaven
aan die Hij ons gegeven heeft?
Deze en andere vragen komen
langs op de Gavencursus. We laten ons inspireren door het boekje Verscheidenheid van gaven van Nynke Dijkstra. Lesmateriaal krijg je aangereikt op de avonden zelf. Na een algemene inleiding zullen de opdrachten uitgewerkt worden in kleine groepjes.
De cursus bestaat uit 3 avonden en we vragen je 1 opdracht thuis in eigen tijd te maken. De avonden duren van 20.00 uur tot 22.15 uur en worden gehouden in De Poort, Park Berkenoord 2, op woensdag 10 februari, 24 februari en op 9 maart 2016.

Contactpersonen:
Mirjam van Vliet, 06-20997105; mirjamvanvliet40@icloud.com Jolanda van Doorn, 015-3695013; henkvandoorn@online.nl