Column: ‘God komt in onze buurt’

op vrijdag, 21 december 2018

bij Johannes 1: 14 ‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond…’

‘God komt in onze buurt’ is dit jaar het thema van Kerk Delfgauw met kerst. In die uitspraak zit een dubbele beweging. Het gaat over ‘in de buurt komen’. Volgens de evangelist Johannes doet de God van de Bijbel met kerst iets heel mysterieus. De goden van het Romeinse rijk waren goden op afstand. Soms bemoeiden ze zich met het leven op aarde, maar meestal hielden ze zich ver van het aardse en waren ze aan het feesten op de berg Olympus. Maar de God van de Bijbel, Schepper van hemel en aarde, komt volgens Johannes heel dichtbij. In Jezus is God mens geworden, Hij is bij ons komen wonen. Hij heeft Zijn tent bij ons opgeslagen. In Jezus is God deel geworden van ons menselijke bestaan.

En wij kunnen allemaal deel worden van die beweging van God naar mensen toe. Zoals Elly en Rikkert het zingen: ‘Vraag Hem in de kribbe van je hart, dan wordt het een paleis’. We kunnen met Jezus opnieuw geboren worden in deze wereld, als we God dichtbij laten komen in ons leven.

Een tweede beweging zet ons in beweging. ‘God komt in onze buurt’, Hij komt onze wereld binnen. Niet alleen de grote wereld ver weg, maar ook de wereld dichtbij. Hij werd mens in een concrete buurt: Bethlehem, een dorpje in de schaduw van het grote Jeruzalem. En door de Heilige Geest is God nu aanwezig in elke buurt. In elke flat, in elke wijk, in elk dorp, in elke stad. Hij is aanwezig in iedereen in wie de Geest woont. En de Geest is actief, en waait ook buiten de kerk, waarheen Hij maar wil.

Waar waait de Geest in jouw buurt? Wat zou Gods plan zijn met de nieuwe wijk Ackerswoude? Waar knispert de Geest in Klapwijk? Hoe is God aan het werk in Pijnacker-centrum? Wat zien we van God in Oude Leede? En wat heeft God voor ogen met Delfgauw?

Hoe kunnen wij bijdragen aan een buurt als een voorproefje van Gods nieuwe wereld die is en komt? Een mooi voorbeeld is dat er in Delfgauw een breed gedeeld verlangen leefde om een AED te krijgen in het oude dorp. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Het idee om de AED van onze kerk te verplaatsen naar de buitenkant van het gebouw, leefde ook al een tijdje bij onze kerk.

Ik vind het heel mooi passen bij het thema ‘God komt in onze buurt’ dat juist in deze kersttijd de AED verplaatst is naar de buitenkant van het kerkgebouw, zodat de hele buurt er van kan profiteren. Want we mogen God bidden om genezing. En God vraagt ons ook om goed voor elkaar te zorgen, ook door technische oplossingen heen. Zoals iemand op facebook reageerde: de kerk houdt het hart kloppend in Delfgauw. Ook op zo’n praktische manier kunnen we laten zien dat God in onze buurt is gekomen. Zo wordt het grote mysterie van kerst heel tastbaar.

ds. Robert Stigter, verschenen in Centraal Contact nummer 22 van 2018

 

 

RobertColumn: ‘God komt in onze buurt’