De preek van de kerkproeverij: kom uit je bubbel!

Bij Lucas 19:1-10

Beste aspirant kopers,

Ik neem jullie mee naar deze luxe villa aan de Zuideinsdeweg. In buitengebied ‘Oude Leede’ gelegen vrijstaande, onder architectuur ontworpen luxe villa met een riante tuin en voorterrein dat bereikt wordt via een brug met fraaie afsluitbare gezamenlijke poort.
Het huis is met luxueuze, kwalitatief zeer hoogwaardige materialen gebouwd en afgewerkt.
Hoge plafonds en op maat gemaakte kasten evenals lambrisering op diverse plaatsen en stijlvolle massieve paneeldeuren geven dit huis de grandeur van een droomhuis.

villa zacheüs

En dat voor nog geen 1,2 miljoen euro. De rest leest u maar op funda.nl.

Ik wil u nog wel vertellen waarom dit huis wordt verkocht. Dat is wel een mooi verhaal. Het is namelijk het huis van Zacheüs. Door omstandigheden wil hij kleiner gaan wonen.

Zacheüs is het hoofd van de tollenaars in de stad Jericho. Wat zijn werk inhoud kan ik het beste weergeven met een beroemde uitspraak van mijn vader, namelijk: ‘geen grotere dief, dan de blauwe brief’. In het geval van Zacheüs was dat ook letterlijk zo. Hij inde belasting op de belangrijke handelsroute van Jericho naar Jeruzalem. Hij had het recht om tol te mogen heffen voor een miljoen denarie gekocht bij de Romeinen, de bezetter van Israël. Vervolgens had hij 10 tollenaars in dienst genomen die elk tweehonderduizend denarie betaalde voor een plek om tol te mogen heffen. En zij vroegen ook weer extra tol om winst te kunnen maken. Het gevolg was dat de reizigers door Jericho een hoge tol moesten betalen om door de stad te mogen trekken. En dat Zacheüs slapend rijk werd.

Iedereen in de stad had een hekel aan Zacheüs. Met zijn corrupte belastingpraktijken buitte hij zijn volksgenoten uit. Bovendien werkte hij zo samen met de Romeinse bezetter. En terwijl de armen honger leden, zat hij elke avond de nieuwste Romeinse film te bekijken in zijn privé bioscoop.

Maar dan. Op een dag trekt Jezus door de stad. Het is net voor Pasen. Voor de Romeinen altijd een spannend moment omdat honderdduizenden Joden naar Jeruzalem trekken om dit feest van bevrijding te vieren. Altijd een gelegenheid dat een klein opstootje kan uitgroeien tot een grote volksopstand. En dit jaar lijkt die opstand te gaan plaatsvinden rond Jezus. Hij is super populair. Honderden mensen trekken met hem mee door Jericho.

Jezus vertelt dat God binnenkort gaat laten zien dat Hij koning is. Jezus heeft zieken genezen als teken van Gods aanwezigheid in Hem. Na eeuwen wachten bekommert God zich eindelijk om zijn volk Israël. Hij zal hen bevrijden van het kwaad. En dat wil volgens velen zeggen: hen bevrijden van de Romeinen.

En in die optocht door Jericho vol anti-Romeinse verwachtingen, is geen ruimte voor Zacheüs. De mensen zullen hem aan de kant duwen en bespuwen. En hij is nog klein van stuk ook, dus hij zal Jezus niet eens kunnen zien.

Maar wie klein is, moet slim zijn. Dus Zacheüs rent voor de massa uit en klimt in een vijgenboom. Daar wacht hij, veilig verstopt, tot Jezus onder hem door loopt.

Maar er is één probleem met die Jezus. Voor hem kun je je niet verstoppen. Hij stopt onder de vijgenboom en kijkt naar boven: 5‘Zacheüs, kom snel naar beneden! Want ik kom bij jou logeren.’ 

 Wat Jezus doet is net zo revolutionair als een opstand tegen de Romeinen. Maar Jezus Koninkrijk is niet een koninkrijk van haat en geweld, maar van Gods oneindig grote liefde.

Liefde             vormgegeven                        in een logeerpartij.

En lang niet iedereen kan deze liefde van Jezus begrijpen: 7de mensen klaagden. Ze zeiden: ‘Kijk nou, ?Jezus? logeert bij een ?dief!’ En niet zo gek dat ze zo denken. Jezus eet het brood dat Zacheüs uit de mond van de armen gestolen heeft. Jezus drinkt van de duurste wijn uit Italië, verkregen door corruptie en afpersing.

Maar aan die maaltijd van gestolen goederen, begint er een nieuwe leven voor Zacheüs.

8Toen zei Zacheüs tegen de ?Heer: ‘Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal geven. En als ik geld van iemand afgepakt heb, dan geef ik hem vier keer zo veel terug.’ 

Er waren in Israël regels over wat je moest doen met dieven. Een dief moest iets wat hij gestolen had dúbbel terugbetalen. Zacheüs doet nog meer dan dat.

9Jezus? zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van ?Abraham10De ?Mensenzoon? is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

En vanaf die avond was er weer vreugde in het huis van Zacheüs. Normaal gesproken zat Zacheüs ’s avonds in zijn biljartkamer zijn geld te tellen. Nu speelt hij elke avond monopoly met zijn kinderen. En vraagt hij gewoon de juiste huur als iemand op het vakje van zijn hotel komt.

Wat er in dit verhaal gebeurd is prachtig weergegeven in deze afbeelding van kunstenaar David Hayward.

Alle spelers in dit verhaal zijn bezig harde lijnen te trekken. Tussen henzelf, en de anderen. Ze leven in een bubbel: Zacheüs leeft in zijn grote villa, zodat hij niet hoeft te zien hoe de armen lijden onder zijn hoge tol. En hij de haat in de ogen van de mensen niet onder ogen hoeft te komen.

De mensen die met Jezus meelopen leven in een bubbel: zij zijn de goeien, de Romeinen de slechten. De oplossing voor al hun problemen is een oorlog tegen de Romeinen, met Gods hulp. Jezus zal hen helpen om de Romeinen te verslaan en dan komt alles goed.

En dat leven in een bubbel doen wij allemaal. Natuurlijk, niemand van ons woont in zo’n grote villa. En zo’n vijand als de Romeinen hebben wij niet. Maar allerlei processen in de samenleving zorgen ervoor dat we vooral met mensen omgaan die hetzelfde zijn en hetzelfde denken.

Het idee van een bubbel komt van internet. Google en Facebook filteren wat wij zien zo dat wij vooral nieuws en ideeën zien die passen bij wat wij toch al fijn vonden. Deze grote bedrijven werken met algoritmen, wiskundige principes, die ons gevangen houden in onze eigen ideeën. De filterbubbel. Omdat we onze eigen ideeën nou eenmaal fijner vinden dan ideeën die daarmee botsen.

En die filter bubbel staat symbool voor onze huidige samenleving.

De huizenprijzen zorgen ervoor dat rijke mensen bij elkaar wonen, en armere mensen bij elkaar.

We stoppen jongeren met een praktische opleiding in andere schoolgebouwen dan jongeren met een theoretische opleiding.

De Telegraaf en vertelt je dat vluchtelingen de oorzaak zijn van alle problemen, de Correspondent en de Volkskrant vertellen dat het ingewikkelder is, maar je moet wel bijna aan de universiteit gestudeerd hebben om dat te kunnen volgen.

Ouderen zien de wereld om hen heen met de dag slechter worden. Jongeren zijn gelukkiger dan ooit en zien de vrijheid en kansen met de dag groter worden.

Vroeger had je zuilen. Een verdeelde samenleving. Maar die zuilen waren bovenin tenminste nog met elkaar verbonden om samen het dak te dragen. Tegenwoordig leven we in bubbels. Los van elkaar.

En het is ergens nooit anders geweest. Maar gelukkig blijft ook ?Jezus? ?Christus? dezelfde, vroeger, nu, en altijd.

Jezus prikt onze bubbels door. Dat kan pijn doen. Want dan wordt wie je bent opeens niet meer bepaald door je geld, je huis, je werk, je nationaliteit, je afkomst of wat dan ook. En het doet pijn, als Jezus je leven doorprikt. Maar het is noodzakelijk. Want een bubbel, hoe mooi ook, zal altijd een keer knappen. Als Jezus je bubbel doorprikt sterf je met Hem, zoals Hij stierf aan het kruis. Maar je staat ook weer op met Hem. Om een heel nieuw leven te beginnen. Een leven waarin de lijntjes zijn uitgegumd. Waarin de grote verschillen tussen mensen er niet meer toe doen.

Jezus prikt bubbel door

En dat is wie wij als kerk zijn. De plek in Delfgauw waar verschillen tussen mensen er niet toe doen. We zijn één omdat Jezus voor ons allemaal heeft geleefd, is gestorven aan een kruis, en weer is opgestaan uit de dood. Dorp en vinex, tuinder en yup, theoretisch en praktisch opgeleid, jong en oud: het maakt geen verschil. Jezus maakt ons één.

Maar die verbinding met elkaar, dat gaat niet vanzelf. Want de verschillen blijven. Bijvoorbeeld welke muziek we mooi vinden in de kerkdienst, wat we wel of niet doen op zondag, hoe we naar de wereld kijken. Bij het koffiedrinken na de kerkdienst trekken we toch het snelst toe naar mensen die lijken op ons, die we al kennen, met wie we iets delen. Terwijl we het allerbelangrijkste wat we hebben delen met z’n allen.

Verbonden zijn met elkaar in Christus is mooi, maar wat dat betekent in praktijk, daar kunnen we allemaal nog wel in groeien. We zullen hard moeten oefenen. Daarom is het ook zo belangrijk om aan te sluiten bij een oefenplek in Bijbel, gebed en zorg voor elkaar: de gemeentegroeigroepen, de koffieochtend, de jeugdgroepen. Maar net zo belangrijk is het dat die groepen meer leeftijd overstijgend worden. Dat je als senior volgeling van Jezus ook de moed hebt om je aan te sluiten bij een groeigroep. En dat je als begin twintiger ook de stap zet om je aan te sluiten bij de twintigers/dertigerskring. En dat het daar niet alleen maar gaat over de problemen van jonge ouders, want dan wordt zo’n oefenplek weer een bubbel waar je je niet thuis voelt als je geen kinderen hebt.

Zo is er ook in het komende kerkseizoen dus heel wat werk te doen om uit onze bubbels te komen. Jezus nodigt je daartoe uit.

Hij trekt niet aan je.

Hij komt bij jou, in je bubbel, logeren.

En prikt van binnen je bubbel door.

Als hij meer en meer onderdeel wordt van je leven, heb je de bescherming van een bubbel niet langer nodig. Hij maakt je meer en meer mens zoals je bedoelt bent. Leven in vrijheid. Verbonden met God, met elkaar, met de wereld om je heen. Dan hoor je bij het volk van Abraham. Dan is er redding in je huis. Amen.