Handige Handen

handigehanden

Omdat Handige Handen als club is gestopt, kunnen de dames die nog door willen gaan met
borduren, breien, kaarten maken e.d. kiezen om de opbrengst ervan te besteden aan Kerk Delfgauw.

Dit kan dan overgemaakt worden op rekening van de Diaconie Prot. Gem. Pijnacker/Delfgauw:
NL77RABO 0354414747 o.v.v. Ons Fonds.

Hartelijk dank namens Kerk Delfgauw

Geschiedenis: 25 jaar Bazargroep Handige Handen

Op 21 januari 1997 ontstond de bazargroep ‘Handige Handen’. Er was een bestaande handwerkclub, waarvan de dames al op leeftijd waren. De toen nog jongere dames van Handige Handen wilden hen bijstaan, maar zij wilden niet op de middag maar op de avonden gaan handwerken. Zij is uitgegroeid tot een bredere creativiteiten club waar meer gebeurt dan alleen handwerken. Op elke eerste maandagavond van de maand werd er in de grote zaal van het KC geknutseld en deed een ieder waar zij goed in was. Zo zijn er een soort werkgroepen ontstaan, van handwerken in de breedste zijn, kaarten maken, houtbewerken, creatief met fietsbinnenbanden en nog vele andere activiteiten. Het hele jaar werken voor de Bazar die jaarlijks plaatsvond in oktober.

In 2022 hield Handige Handen op te bestaan, 25 jaar na de oprichting. Door terugloop van leden werd het steeds moeilijker om creatieve dingen te bedenken en uit te voeren. Op 19 november 2022 werd door de Bazargroep Handige Handen de laatste Bazar gehouden in het Kerkelijk Centrum.