Zondag in Kerk Delfgauw

We lezen het laatste hoofdstuk van Habakuk. In de preek gaat het over de vragen:

  • Hoe lees je een profetische tekst zo dat je begrijpt wat er staat?
  • Hoe kan het dat God liefde is én oordeelt?
  • Hoe zou Habakuk kijken naar de lijst met eerlijke kledingmerken van het kabinet?
  • En hoe gaat Habakuk om met zijn grote vraag: Hoe kan het dat God goed en trouw is, en dat er toch zoveel onrecht is in de wereld?
Habakuk

Welkom

Lied PS24:1,2,3

Bemoediging en groet

Lied PS24:4,5

Gebed

Bijbelwoorden Romeinen 1:1-7 (BGT)

Loflied HH632 God in ons midden

 Kindermoment

Kinderlied HH551 Hé weet jij

Gebed

Lezing Habakuk 3 (BGT)

Lied PS86:1

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH33 Loof de Here, alle gij volken (=psalm 117)

Gebed

Collecte

Lied HH679 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Zegen