Alle-leeftijden-kerkdienst over het Pesachfeest

op 13-03-2022

Zondag 13 maart vanaf 10:00 uur is er een alle-leeftijden-kerkdienst. Het is de Veertigdagentijd, de tijd voor Pasen. We zijn op weg naar het beloofde land. Vanaf dag 1 van die reis leert het volk Israël om terug te kijken op hoe God hen heeft bevrijd. We lezen Exodus 13, over hoe de Joden het Pesachfeest vieren. We proeven van verschillende Pesach gerechten en hun betekenis. Voor wie extra goed op wil letten is er een inhoudelijke bingo bij de preek. Voor kinderen t/m 3 jaar is er peuterkerk. De kerkdienst is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar.

 

Liturgie zondag 13 maart AL

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS25:2,6 (DNP)

Bemoediging en groet

Inleiding

Gebed

Lezing Exodus 13:3-10 (BGT)

Projectlied Ga je met ons mee

Preek 1

Lied HH191: 1,2,6,7 Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten

Preek 2

Lied HH162:1,3 Lam van God

Preek 3

Lied HH278 Het woord van God

Preek 4

Meditatieve muziek

Lied HH175 Getsémane

 

Gebed

Collecte

Lied PS116:1,2,6

Zegen

 

 

 

 

RobertAlle-leeftijden-kerkdienst over het Pesachfeest