Doopdienst 29 april

In deze kerkdienst worden vier kinderen gedoopt. In de preek gaat het over een moeilijke tekst uit de brief van Petrus, die al besproken is bij de gemeentegroeigroepen. Petrus verbindt dopen met Noach, gevangen genomen geesten en Jezus die in de hemel is. Wat dat met de doop te maken heeft, leren we deze zondag.

Welkom

Lied HH512 Wij zegenen jou

Bemoediging en groet

Lied PS105:1,3 (DNP)

Kaars aansteken

Gebed

Loflied PS133 (HH47) Familie

BEDIENING VAN DE DOOP

Onderwijzing HH502 Dooplied

 Persoonlijke woorden van motivatie van de doopouders

Belijdenis: LD340b  

Kindermoment

Water in doopvont 

 Doopgebed: dienstboek 170

Geloften&instemming

Doop&zegen

Verwelkoming door de gemeente

Cadeaus

Zegenlied: HH61:1 De Here zegent jou

Gebed

Lezing 1 Petrus 3:18-22

Lied HH445 Ik bouw op U

Preek

Lied HH294 De rivier

Gebed

Collecte

Lied LD675 Geest van hierboven

Zegen

Lied LD708:1,6 Wilhelmus