Kerkdienst 14 juli: bevestiging/afscheid ambtsdragers & overstappen groep 8

Zondag 14 juli worden nieuwe ambtsdragers bevestigd: Rianne Boerefijn als pastoraal ouderling, Mariska Idema als ouderling-kerkrentmeester, Arie Mallegrom als jeugdouderling. We nemen afscheid van Niek Notenboom als diaken, Henk Post als ouderling-kerkrentmeester en Henny Boshuizen als pastoraal ouderling. In deze dienst maken de kinderen van groep acht ook de overstap van de kinderkerk naar de tienerkerk. We lezen Efeziërs 5:21-6:9, waarin lastige uitspraken staan zoals:

Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw

Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. 

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid

Kunnen we daar nog iets mee in deze tijd? Moeten we deze verzen gewoon overslaan? Zou het helpen als we deze verzen in het geheel van de tekst plaatsen?

Liturgie zondag 14 juli 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied LD273 Loof God, zie zegent al wat leeft

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied HH491 Spreek, o Heer

Kindermoment: overstappen groep 8

Kinderlied opw4kids 319 Hé weet jij

 

Gebed

Lezing Efeziërs 5:21-6:9 (NBV)

Lied HH47 Familie (=Psalm 133) (zonder herhaling)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH395 Ik wil jou van harte dienen

AFSCHEID EN BEVESTIGING

Afscheid

Lied PS90:8 (liedboek)

Motivatie Rianne

Lied OP764 Zegekroon

Motivatie Mariska

Lied HH391 Breng ons samen

Motivatie Arie

Lied HH479 Heer U bent mijn leven

Opdracht

Gelofte

Bevestiging

Lied LD670:1 Kom Schepper God, o Heilige Geest

Aanvaarding

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers,

Wilt u hen als leider en dienaar in uw midden ontvangen, hen in hun ambt respecteren en voor hen bidden?

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

Lied PS134 (DNP) (staand)

Gebed

Collecte

Lied HH399 Samen in de naam van Jezus

Zegen