Startzondag 2022

op 11-09-2022

Zondag 11 september is het startzondag, de jaarlijkse kick-off van het nieuwe seizoen. In deze kerkdienst gaan we kijken naar ons nieuwe beleidsplan dat deze zondag van start gaat, het plan waarin we laten zien en vertellen hoe we de komende jaren samen kerk willen zijn. Er is voor en na de dienst ook gelegenheid om ideeën en gedachten daarover te delen.

Na de dienst willen we elkaar graag ontmoeten en kan iedereen blijven om met elkaar te lunchen. Een lunch met soep, brood en pannenkoeken. Inschrijven kan op het mededelingenbord in de kerk of via het bericht van de gastvrouw in de kerkapp. Wil je mee helpen aan dit feest, bijvoorbeeld door pannenkoeken te bakken? Laat het weten aan gastvrouw Jolanda gastvrouw@kerkdelfgauw.nl 06-39120139.

 

Liturgie startzondag 11 september

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Lied LD273:1,2 Loof God die zegent al wat leeft

Bemoediging en groet

Gebed: Lied HH729 Mijn hart wacht stil op U, o Heer

Bijbelwoorden Efeziërs 1:3-5 (BGT)

Loflied HH724 Hij is koning

Lied Wat is het geweldig (Psalm 133)

Kindermoment

Kinderlied Jozef had een jas

 

Gebed

Lezing Efeziërs 1 (NBV21)

Lied PS145:3,4 (DNP)

Preek 1

Lied HH51 Adem om van U te zingen (=Psalm 145)

Preek 2

Lied HH233 Laat me in U blijven, groeien, bloeien

Preek 3

Meditatieve muziek

Lied LD978 Aan U behoort, o Heer der heren

 

Gebed

Collecte

Lied HH399 Samen in de naam van Jezus

Zegen

RobertStartzondag 2022