Kerkdienst aanstaande zondag 10:00 uur

op 18-12-2022

Zondag 18 december 2022. Advent 4.
Voorganger: ds. J. de Jong

Welkom door diaken

Lied 24: 1 en 4 (De aarde is met al wat leeft) Nieuwe Psalmberijming staande

Stilte

Votum en groet

Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis.

Bijbelwoorden

HH Lied 575: 1 en 2 (Alle volken, looft de Here)

HH Lied 576: 1 en 2 (De Koning in zijn pracht)

Kindermoment  Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus

Kinderlied.

Gebed

Schriftlezing: Genesis 28, 10-17 (NBV21)

Lied 316: 1 en 4 (Het woord dat u ten leven riep)

Schriftlezing: Lucas 1, 5-25 (NBV21)

Lied 464: 1 en 2 (Een engel spreekt een priester aan)

Preek

Meditatief orgelspel

HH Lied 733: 1, 2 en 3 (Spoedig zal komen)

Dankgebed en Onze Vader.

Collecte
Kinderen komen terug

Slotlied HH Lied 472: 1 en 2 (Ga nu heen in vrede)   (staande)

Zegen

edwardKerkdienst aanstaande zondag 10:00 uur