Kerkdienst 4 december

Zondag gaat het in Kerk Delfgauw over Johannes de Doper. Een rare figuur: een onheilspellende boodschap, een bijzonder dieet, een afkeer van de elite in de maatschappij (aan welke politicus doet dat je denken?). Wat heeft hij ons vandaag te zeggen? Hoe kan hij ons voorbereiden op de komst van Jezus?

In deze kerkdienst worden ook twee kinderen gedoopt: Sarah en Rodin.

 

Welkom

Lied PS72:1,4

Bemoediging en groet

Lied PS72:7

Gebed

 Lied HH429 Kom tot de Vader

 BEDIENING VAN DE DOOP

Onderwijzing HH502 Dooplied

Persoonlijke woorden van motivatie van de doopouders

Belijdenis LD 340b  

Kindermoment 

Water in doopvont 

 Doopgebed: dienstboek 170

Geloften&instemming

Doop&zegen 

Verwelkoming door de gemeente

Doopkaarsen & KinderBijbel 

Cadeau van kindernevendienst

Zegenlied: Zegenliedje Opw4kids 263

Gebed

Lezing Jesaja 40:1-11

Lied LD439:1 Verwacht de komst des heren

Lezing Matteüs 3:1-12

Lied LD439:2

Preek

Lied HH629 De kracht van uw liefde

 

Gebed

Collecte

Lied HH679 Heer uw licht en uw liefde schijnen

Zegen