Kerkdienst 4 juni: Pinksteren

Zondag is het Pinksteren. Het feest van de Geest. We vieren dat de Geest in ons woont. We leren meer over wat de Heilige Geest in en voor ons doet. We sluiten af met een vliegende start!

Welkom

Lied PS67:1,2,3

Bemoediging en groet

Gebed/Lied HH274 Create in me a clean heart (Psalm 51)

Bijbelwoorden Handelingen 2:1-4 (BGT)

Loflied LD687 Wij leven van de wind

Loflied HH234 Laat uw vrede heersen

Kindermoment

Kinderlied HH231 Ik moet weggaan

 

Gebed

Lied LD670: 1,2,3 Kom Schepper God, o heilige Geest

Lezing Handelingen 2: 12-24; 33; 36-47

Lied LD670: 6,7

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH221 De wind steekt op

 

Gebed

Collecte

Lied LD675 Geest van hierboven

Zegen

Vliegende start