Kerkdienst 8 december: 2e advent

Zondag 8 december is de tweede adventszondag. We gaan verder in de serie over de voorouders van Jezus, waarmee Matteüs zijn Evangelie begint.

We lezen Ruth 4:9-22: Obed wordt geboren. De buurvrouwen noemen hem ‘een verlosser’. Is dat niet wat te hoog gegrepen? Wat bedoelen ze er eigenlijk mee? En waarom noemen we die andere baby, Jezus, de Verlosser?


Liturgie 2e advent, 8 december 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Aansteken 2 adventskaarsen

De vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Dank de Heer! Hij heeft je vandaag een kleinzoon gegeven die voor je kan zorgen. Later zullen de mensen in Israël zich dit kind Obed nog steeds herinneren.’

Lied LD433:1,3,4,5 Kom tot ons, de wereld wacht

Bemoediging en groet

Lied HH145 O kom, o kom, Immanuël

Gebed

Bijbelwoorden Matteüs 1:3-5 (BGT)

Juda was de vader van Peres en Zerach. Hun moeder was Tamar. Peres was de vader van Chesron. Chesron was de vader van Aram. Aram was de vader van Amminadab. Amminadab was de vader van Nachson. Nachson was de vader van Salmon. Salmon was de vader van Boaz. De moeder van Boaz was Rachab. Boaz was de vader van Obed. De moeder van Obed was Ruth.

Lied HH270 Nu laat U mij in vrede gaan

Lied HH140 In het licht

Kindermoment

Kinderlied Projectlied

 

Gebed

Lezing Ruth 4:9-22 (NBV)

Lied PS107:1,2,3 (DNP)

Lezing Matteüs 1:18-25 (NBV)

Lied PS107:4,5,11 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD441:1,4,5,8,10 Hoe zal ik U ontvangen

 

Gebed

Collecte

Lied LD442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Zegen