Kerkdienst met Excelsior

op 27-01-2019

Zondag 27 is er in de kerkdienst een hele bijzondere muzikale bijdrage van Muziekvereniging Excelsior Pijnacker. Dit symfonisch blaasorkest verleende in het verleden vaker een bijdrage aan kerkdiensten. Aanleiding om dit weer eens een keer te doen, en nu in Kerk Delfgauw, is dat een lid van Kerk Delfgauw na 62 jaar lidmaatschap van Excelsior is gepromoveerd naar erelid in ruste. Voorganger is René Strenholt uit Delfgauw, die als missionair werker werkt voor de Protestantse Gemeente Delft. Hij heeft deze dienst van dominee Robert Stigter overgenomen in verband met kraamverlof vanwege de geboorte van zijn dochter Eva.

 

Liturgie zondag 27 januari 2019

Voorganger: René Strengholt

Welkom

Lied LD687 Wij leven van de wind

Bemoediging en groet

Lied HH39 Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Gebed

Bijbelwoorden: 1 Petrus 3:8-18a

Loflied LD655 Zingt voor de Heer een nieuw gezang

Loflied  HH51 Adem om van U te zingen

Kindermoment

Kinderlied HH348 Jezus is

 

Gebed

Lezing:  Lucas 5:1-11, Johannes 1:40-42

Lied LD686:1,3 De Geest des Heren heeft

Preek

Meditatief Jesu joy of mans’s desiring  Bach-Moerenhout

Lied LD767 De toekomst van de Heer is daar

 

Gebed

Collecte

Lied HH408 Gaat heen in Vrede

Zegen

RobertKerkdienst met Excelsior