Kerkdienst over werk

Komende zondag gaat het over werk & discipelschap. Als je Jezus wilt volgen, wat zijn dan de consequenties voor je werk? Het lied ‘gebed voor de werkdag‘ en deze vragen komen langs:

  • Wat is de zin van werk?
  • Wat hebben geloof en werk met elkaar te maken?
  • Hoe ga je om met de moeilijke kant van werk (teleurstellingen, rust, tijd, stress).

Kortom, een heel belangrijk onderwerp voor iedereen die werkt, die ooit gaat werken, die gepensioneerd is en terugkijkt op het werk, of die partner is van iemand die werkt.

We vieren ook nog het Avondmaal, dé manier om dichtbij Jezus te zijn.

Orde van dienst zondag 6 november

Welkom

Lied PS 90:1,6,8

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied HH4 Psalm 8

Kindermoment

Kinderlied Groot en geweldig

Gebed

Lied LD313:1,4 Een rijke schat van wijsheid

Preek

Lied Gebed voor de werkdag, Sela

Collecte

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel vormen van kring/tafel, als kring gevormd is 3e collecte

Voorbeden

Tafelgebed Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tafellied HH525 Jezus, Heer, Leven brood (NL)

Dankzegging

Lied HH728 Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen