Kerkdienst van 11 december, 3e advent

In deze kerkdienst kijken we naar de stamboom van Jezus, uit Matteüs 1:1-17. Een saai begin van het evangelie van Matteüs? Op het eerste gezicht wel. Maar wat wil Matteüs er dan mee zeggen? En wat zijn dat voor mensen die worden genoemd? En wat doen die vier vrouwen in de opsomming? We kijken naar het grote verhaal van de Bijbel en onze plek daarin.

Orde van Dienst Zondag 11 december 3e advent

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied HH145 O kom, o kom, Immanuël

Bemoediging en groet

Gebed PS130c Uit de diepten

Bijbelwoorden Filippenzen 4:4-5 (BGT)

Loflied HH140 In het licht

Kindermoment

Kinderlied HH132 Goed nieuws

 

Gebed

Lezing Matteüs 1:1-17 (NBV)

Lied LD433 Kom tot ons, de wereld wacht

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

 

Gebed

Collecte

Lied LD444 Nu daagt het in het oosten

Zegen