Kerkdienst zondag 14 januari over ‘lijden’

op 14-01-2018

Deze zondag staat het thema ‘lijden’ centraal. Als God goed is en machtig, waarom is er dan lijden in ons leven en in de wereld? In de preek komen zes antwoorden vanuit het christelijk geloof langs. Het zijn geen antwoorden om mee bij iemand aan te bellen die net door het lijden heengaat. Maar het zijn wel antwoorden die helpen om met het lijden om te gaan.

Omdat dit onderwerp ook voor tieners heel belangrijk is, blijven de tieners deze zondag in de kerkdienst en is er geen tienerkerk.

In de dienst nemen we ook afscheid van de huidige ouderling-scriba Gerard de Ruiter en worden twee nieuwe ambtsdragers bevestigd: Christel Wesdorp als ouderling-kerkrentmeester en Marijke Mourits als nieuwe ouderling-scriba.


Orde van dienst zondag 14 januari 2018, voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS31:1,7,18

Bemoediging en groet

Gebed

Kindermoment

Kinderlied HH675 God heeft een plan met je leven

 

Afscheid

Lied PS90:8

Bevestiging

Motivatie 

Lied HH627:1,2 Abba Vader

Opdracht

Gelofte

Bevestiging

Lied LD670:1 Kom Schepper God, o Heilige Geest

Aanvaarding

Lied HH399:1 Samen in de naam van Jezus

 

Preek inleiding

Lied HH84:1,2,3 Waarom, waarom

Preek antwoord 1

Lied PS90:1,3 (orgel)

Preek antwoord 2

Lied HH192 Mijn verlosser hangt aan ’t kruis

Preek Antwoord 3

Lied LD642:1,4,5,6,7,8 Ik zeg het allen dat Hij leeft

Preek Antwoord 4

Lied HH386 Wil je opstaan en Mij volgen

Preek Antwoord 5

Lied HH47 familie (=psalm 133)

Preek Antwoord 6

Lied HH433 Stil, mijn ziel wees stil

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH423 Hij is erbij

 

Gebed

Collecte

Lied LD418 God, schenk ons de kracht

Zegen

RobertKerkdienst zondag 14 januari over ‘lijden’