Kerkdienst zondag 15 december: 3e advent

op 15-12-2019

Zondag 15 december gaat Hans Maat voor. Hij is de bevlogen directeur van het Evangelisch Werkverband. Lang werkte hij in het onderwijs, in het landelijk jeugdwerk en evangelisatiewerk, in de toerusting en het advies van gemeenten en voor de Wittenberg. Met name de Protestantse Kerk heeft zijn hart. Daarbij is hij een bruggenbouwer tussen de protestantse én de evangelische en charismatische stroming, vanuit een verlangen naar eenheid en echte kruisbestuiving. Hans is daarnaast ook oprichter van de band Sela, schrijver van vele liederen en initiatiefnemer van de bundel Hemelhoog.

Orde van dienst

Mededelingen

Lied   NLB 433 Kom tot ons de wereld wacht: 1,3,4,5

Bemoediging en groet

Lied   Tienduizend redenen Hemelhoog 617a

Gebed

Loflied   Hemelhoog 232 Laat het huis gevuld zijn

Loflied   Hemelhoog 649 Licht van de wereld

Kindermoment

Kinderlied

 

Gebed

Lezing   Lector   Handelingen 9: 1-19 NBV

Lied  NLB 139  Psalm 139: 1,3

Preek

Lied:       Vul dit huis met uw glorie   Opwekking 815

 

Gebed

Collecte

Slotlied NLB 487   Eer zij God in onze dagen 1,2,3

Zegen

 

 

RobertKerkdienst zondag 15 december: 3e advent