Kerkdienst zondag 23 juni: doopdienst

Zondag 23 juni is er een doopdienst waarin J. wordt gedoopt. We lezen Efeziërs 5:1-20. Centraal in de tekst staat dit lied, waar we een eigen versie van zullen zingen:

‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’

Maar hoezo zou je zonder Jezus slapen? En hoe word je dan vol van Jezus’ licht? Daar gaat het over.

Welkom

Lied HH512 Wij zegenen jou

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied PS105:1,2,3 (DNP)

Loflied HH294 De rivier

 

BEDIENING VAN DE DOOP

Onderwijzing HH502 Dooplied

Persoonlijke woorden van motivatie van de doopouders

Belijdenis: LD340b  

Water in doopvont 

Doopgebed

Geloften&instemming

Doop&zegen 

Verwelkoming door de gemeente

Doopkaars & KinderBijbel 

Zegenlied: HH61:1 De Here zegent jou

Gebed

Lezing Efeziërs 5:1-20 (NBV)

Lied ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’

Preek

Lied HH491 Spreek, o Heer

Gebed

Collecte

Lied LD704 Dank, dank nu allen God

Zegen