Kerkdienst zondag 26 maart

op 26-03-2017

Hoe kan het dat er een God is, en dat er toch lijden is in ons leven en in de wereld? Met die vraag krijgen we allemaal te maken in ons eigen leven of in gesprek met mensen die niet geloven. Vanuit het christelijk geloof is er niet één antwoord te geven dat deze vraag bevredigend beantwoordt. Maar de combinatie van de belangrijkste antwoorden die je vanuit de Bijbel kunt geven, helpt wel om zo goed mogelijk met het lijden om te gaan.

Welkom

Lied PS23b:1,2,3

Bemoediging en groet

Uitleg

Gebed

Kindermoment

Kinderlied HH205 Waarom zij U geen woord

 

Preek inleiding

Lied HH84:1,2,3 Waarom, waarom

Preek antwoord 1

Lied PS90:1,3

Preek antwoord 2

Lied HH192 Mijn verlosser hangt aan ’t kruis

Preek Antwoord 3

Lied LD642:1,4,5,6,7,8 Ik zeg het allen dat Hij leeft

Preek Antwoord 4

Lied HH698:1,2 Als u het huis niet bouwt

Preek Antwoord 5

Lied HH47 familie (=psalm 133)

Preek Antwoord 6

Lied HH433 Stil, mijn ziel wees stil

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH460 Ik zal er zijn

 

Gebed

Collecte 

Lied LD418:1,2 God, schenk ons de kracht

Zegen

RobertKerkdienst zondag 26 maart