Kerkdienst zondag 28 januari

op 28-01-2018

Deze zondag lezen we 1 Petrus 2:18-25. Petrus lijkt het in deze tekst prima te vinden dat mensen als slaven worden gehouden. Als je zoiets ergs overkomt, moet je het maar gewoon slikken. Maar als je beter leest, zie je dat hij iets veel diepers bedoelt. Hij zegt: als jou iets overkomt dat je niet hebt verdiend, dan ben je net als Jezus. Je loopt in Zijn voetsporen.

De preek kun je nabespreken bij een van de gemeentegroeigroepen. Dit kan dinsdag 30 januari, woensdag 31 januari en vrijdag 2 februari. Check de link voor meer informatie.

Na de preek vieren we de Maaltijd van de Heer.


 

Orde van dienst zondag 28 januari 2018, Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS111:2,4

Bemoediging en groet

Lied PS111:5,6

Gebed

Loflied H177 Heer ik prijs Uw grote naam

Kindermoment

Kinderlied HH50 Heer, u kent mij als geen ander

 

Gebed

Lezing 1 Petrus 2:18-25 (NBV)

Lied LD651:1,2,3,4,5,6 Christus heeft voor ons geleden

Preek

Lied HH175 Getsémane

 

Collecte (3x)

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel, vormen van kring/tafel

Voorbeden

Tafelgebed

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tijdens de beker: Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood

Dankzegging

Lied HH298 Genade zo oneindig groot

Zegen

RobertKerkdienst zondag 28 januari