Kerkdienst zondag 30 oktober

Komende zondag staan we stil bij deze woorden van Jezus: ‘dit is Mijn lichaam’; ‘dit is Mijn bloed’. Het zijn de belangrijkste woorden bij het Avondmaal. Het zijn woorden die heel verschillend zijn uitgelegd en in het verleden tot veel conflicten hebben geleid in de kerk. Kunnen we proberen te achterhalen wat Jezus met deze woorden bedoelde? We lezen in Johannes 6 mysterieuze woorden van Jezus die er alles mee te maken hebben.

Orde van Dienst Zondag 30 oktober Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS32:1

Bemoediging en groet

Lied PS32:3

Bijbelwoorden Deuteronomium 5:6-21 (BGT)

Gebed

Loflied HH649 Licht van de wereld

Loflied HH348 Jezus is

 Kindermoment

Kinderlied Vandaag is een nieuwe dag

 

Gebed

Lezing Johannes 6:30-58 (NBV)

Lied LD653: 1,2,7 U kennen uit en tot u leven

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH525 Jezus, Heer, Leven brood (NL) (aantal keer herhalen)

 

Gebed

Collecte

Lied LD687:1,3 Wij leven van de wind

Zegen