Kerkdienst zondag 9 juni: Pinksteren

op 9-06-2019

Op zondag 9 juni, Pinksteren, bestaat het Kerkelijk Centrum 50 jaar. Als afsluiting van de feestweek danken we God voor het goede dat we de afgelopen vijftig jaar in dit gebouw hebben mogen ontvangen, en vieren we het Pinksterfeest. Maar gaat dat eigenlijk wel samen? De Heilige Geest en een kerkgebouw? Is dat niet nieuw tegenover oud, het geestelijke tegenover bakstenen, het spontane tegenover het bestaande? Over die spanning gaat het in de preek.

 

Liturgie Pinksteren 9 juni 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied HH221 De wind steekt op

Bemoediging en groet

Lied PS127:1,2 (DNP)

Gebed

Bijbelwoorden 1 Petrus 2:4-10 (BGT)

Loflied Johannes de Heer medley muziekavond

Kindermoment

Kinderlied HH231 Ik moet weggaan

 

Gebed

Lezing Handelingen 2:1-4 (NBV)

Lied LD670: 1,2,3,6,7 Kom Schepper God, o heilige Geest

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD675 Geest van hierboven

 

Gebed

Collecte

Loflied band/orgel medley muziekavond: Glorie aan God, Heer uw licht en uw liefde, Samen in de naam

Zegen

 

Psalm 127

 1. Wanneer de HEERhet huis niet bouwt,
  heeft al je ploeteren geen zin;
  het metselwerk stort toch weer in.
  Wanneer de HEERde wacht niet houdt,
  de stad niet tegen kwaad beschut,
  heeft waken op de muur geen nut.

 

 1. Al sta je voor het licht wordt op
  en werk je ’s avond laat nog door,
  al gaan je zaken altijd voor,
  het blijft maar vruchteloos getob.
  Zijn lievelingen zegent Hij:
  volkomen vredig slapen zij.

 

RobertKerkdienst zondag 9 juni: Pinksteren