Kerkdienst zondag

Zondag gaat het over ‘olympische toewijding’. In de Bijbeltekst vraagt Jezus ons om tot het uiterste te gaan. Ben je een meeloper of een discipel? Ging het nou om genade (wat God voor jou heeft gedaan?) of om wat jij voor God doet? En we vieren samen als TeamJC de Maaltijd van de Heer. Voor het eerst sinds de vakantie is er weer tienerkerk.

Welkom 

Lied PS 112:1,2,3

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied HH16 Als een hert dat verlangt naar water (psalm 42)

Loflied HH690 Regeer in mij

 

Kindermoment

Kinderlied Wie horen bij het koninkrijk van God

Gebed

Lezing Lucas 13:22-30

Lied LD991:1:8 De eersten zijn de laatsten

Preek

Lied HH352 Jezus’ liefde voor mij

Collecte

Onderwijzing

Lied HH517 Aan uw tafel vormen van kring/tafel, als kring gevormd is 3e collecte

Voorbeden

Tafelgebed

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

Tafellied EV331 Prijs de Heer mijn ziel

Dankzegging

Lied HH380 Jezus vol liefde

Zegen