Kerstnachtdienst

Zaterdag 24 december is er om 22:00 uur een kerstnachtdienst. In een verstilde ambiance zingen we klassieke kerstliederen, begeleid door orgel en trompet. In de lezing en preek gaat het over de geboorte van Jezus in de kerstnacht. Bij deze dienst is er livestream.

Lied LD478: 1,3,4 Komt, verwondert u hier, mensen
Welkom
Lied LD483 Stille nacht
Bemoediging en groet
Lied LD486:1,4 Midden in de winternacht

Gebed
Lied LD473 Er is een roos ontloken
Lezing Jesaja 9:1-6 (NBV21)
Lied LD444 Nu daagt het in het oosten
Lezing Lucas 2:1-20 (NBV21)
Preek

Lied HH139 Ik kniel aan uwe kribbe neer
Gebed
Collecte
Lied LD481 Hoor de engelen zingen de eer
Zegen
Lied EV101 Ere zij God