Schoolkerkdienst

op 12-02-2017

Zondag 12 februari om 10:00 is er een schoolkerkdienst van Kerk Delfgauw en basisschool de Triangel. Het gaat over vissen. Vissen die niet gevangen willen worden. Vissers die zich laten vangen. Vissen die vissers worden. Over het net van Gods liefde. Over dat je soms niet weet weet waarom je iets moet doen, maar je het toch doet. Over God ontmoeten op onverwachte plaatsen.

Het wordt een groot feest! Wees welkom. Zeker ook voor alle kinderen van de onderbouw van de Triangel en hun ouders en opa’s en oma’s.

Liturgie:

Lied HH707 Welkom in Gods huis

Welkom

Lied PS121:1,2

Bemoediging en groet

Lied PS121:3,4

Gebed

Bijbelwoorden 1 Johannes 4:7-12 (BGT)

Loflied HH551 Dank u wel

Loflied HH625 Zingen maakt blij

 

Gebed

Lied HH481 Hé luister mee naar een nieuw verhaal

Lezing Lucas 5:1-11 (Bijbel in Gewone Taal) (door meester Rob)

Lied Visser visser van de zee

Preek

Meditatief orgelspel 

Lied LD531 Jezus die langs het water liep

 

Gebed

Gelegenheid voor kinderen om vissen met gebeden in het net te gooien

Gezongen Onze Vader HH547

 Collecte Medley  diep diep diep als de zee, bid bid padada, en evt. andere liederen

Lied HH679 Heer uw licht en uw liefde schijnen

Zegen

RobertSchoolkerkdienst