Zondag in KerkDelfgauw

op 22-05-2016

Zondag staan we stil bij christenen die vervolgt worden.Wat kunnen wij als gepamperde westerlingen van hen leren? We lezen Efeziërs 6:10-24. In deze tekst gaat het over een geestelijke strijd tegen de machten en krachten van het kwaad. Een ver van ons bed show? Realiteit? Daar gaat het over. Een van de liederen die we zingen is HH452 O kerk, sta op. Nog niet zo bekend, dus goed om het filmpje alvast even te bekijken.

 

Welkom

Lied PS47:1,2

Bemoediging en groet

Lied PS 47:3

Gebed

Bijbelwoorden Efeziërs 6:1-4 (BGT)

Lied HH452 O kerk, sta op

 Kindermoment 

Kinderlied HH455 Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Gebed

Lezing Efeziërs 6:10-24

Lied LD1012 Geef aan de wereld vrede, Heer

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH333:1,2 Een vaste burcht is onze God

 Gebed

Collecte

Lied HH 583 Glorie aan God

Zegen

 

 

RobertZondag in KerkDelfgauw