Zondag in KerkDelfgauw

op 10-04-2016

Zondag in KerkDelfgauw: gaat het over de leerlingen die moeten wachten van Pasen tot Pinksteren. De preek gaat over wachten op God. Dat valt niet mee als je lijdt, niet weet waarom, tot wanneer, waarop. Wat kan je helpen?

Welkom

Lied PS 33:1,2

Bemoediging en groet

Lied PS 33:3

Gebed

Bijbelwoorden 1 Korintiërs 15:1-7 (Bijbel in Gewone Taal)

Loflied HH592 Hemelhoog

Loflied HH600 Jezus, wat een heerlijke naam

Kindermoment

Kinderlied HH621 Van A tot Z

Gebed

Lezing Lucas 24:36-49 (Nieuwe Bijbel Vertaling)

Lied LD650

Preek

Meditatief orgelspel

Lied PS 33:7,8

Gebed

Collecte

Lied HH652 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Zegen

Extra lied HH702 Grijp toch die kansen

RobertZondag in KerkDelfgauw